Udostępnij:

Herb DG

Polskie Towarzystwo Chorób Nerwowo Mieśniowych Śląski Oddział Regionalny w Dąbrowie Górniczej

Forma prawna Stowarzyszenie
Typ działalności Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788 i 905);
Data rejestracji Piątek, 28 września, 2001
Źródło danych Dane wprowadzone przez Urząd Miejski
KRS / rejestracja 0000047966
Regon 151393689
Organizacja pożytku publicznego Nie
Adres siedziby ul. Strzemieszycka 222, 42-530 Dąbrowa Górnicza
Adres korespondencyjny j.w.
Telefon 32 264 50 56
E-mail biuro@ptchnm.slask.pl
Władze

Marian Balicki - Przewodniczący
Karina Ciak - Vice Przewodnicząca
Joanna Ptak - Skarbnik
Michał Rataj - Sekretarz
Beata Łaszczewska - Członek Zarządu
Maria Loska - Członek Zarządu

Cele statutowe

Oddział Regionalny PTChNM podejmuje działania zmierzające do:
- zapewnienia właściwego leczenia i rehabilitacji,
- organizowania turnusów rehabilitacyjnych,
- znoszenia barier architektonicznych,
- organizowania imprez integracyjnych,
- wzajemnej pomocy w pokonywaniu tej choroby.

Przedsięwzięcia

1. Prowadzenie fizjoterapii dla osób chorych na choroby nerwowo-mięśniowe.
2. Organizacja spotkań integracyjnych wśród członków Stowarzyszenia.
3. Współpraca z polskimi i międzynarodowymi stowarzyszeniami o podobnych działaniach.