Udostępnij:

Herb DG

Możliwość oddania 1% podatkuDąbrowska Fundacja Medyczna

Forma prawna Fundacja
Typ działalności Działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej
Data rejestracji Czwartek, 27 grudnia, 2007
Źródło danych Dane wprowadzone przez Urząd Miejski
KRS / rejestracja 0000293251
NIP 6291801385
Regon 271850926
Organizacja pożytku publicznego Tak
Adres siedziby ul. Szpitalna 13/301, 41-300 Dąbrowa Górnicza
Adres korespondencyjny j.w.
Telefon 32 621 20 33
Władze

Zbigniew Radecki - Prezes
Piotr Kuc - Wiceprezes
Janina Rosa - Skarbnik

Cele statutowe

Celem Fundacji jest pomoc w wprowadzeniu i rozpowszechnieniu nowoczesnych metod diagnostycznych i leczniczych w Szpitalu Specjalistycznym w Dąbrowie Górniczej. Kształcenie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych personelu medycznego. Pomoc pacjentom oraz pomoc socjalną pracownikom Szpitala. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Przedsięwzięcia

Z uwagi na fakt, iż Fundacja dysponuje ograniczonymi środkami finansowymi, dotychczas nie brała udziału w żadnych większych przedsięwzięć. Fundacja skupia się na doposażeniu oddziałów szpitalnych w sprzęt medyczny w miarę możliwości finansowych.