Udostępnij:

Herb DG

Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrowie Górniczej Tucznawie

Forma prawna OSP
Typ działalności Służby publiczne
Data rejestracji Piątek, 19 maja, 2006
Źródło danych Dane wprowadzone przez Urząd Miejski
KRS / rejestracja 0000091563
NIP 629-210-63-22
Organizacja pożytku publicznego Nie
Adres siedziby ul. ks. Stanisława 1, 42-522 Dąbrowa Górnicza
Adres korespondencyjny j.w.
Telefon 501 128 644; 32 262 32 62
WWW www.osptucznawa.republika.pl
E-mail osptucznawa@op.pl
Facebook www.facebook.com/OSPTucznawa/
Władze

Adrian Przybyła - Prezes

Grzegorz Zych - Naczelnik - Wiceprezes

Tomasz Jastrzębski - Wiceprezes

Przemysław Flasza - Z-ca Naczelnika

Adam Waluda - Sekretarz

Andrzej Gierczyński - Skarbnik

Andrzej Bańkowski - Gospodarz

Tomasz Oleszek - Członek Zarządu - Kronikarz

Dariusz Białas - Członek Zarządu

Cele statutowe

Do głównych celów i zadań OSP należą:

  1. prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami,
  2. udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska, wypadków oraz innych klęsk i zdarzeń,
  3. informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi,
  4. upowszechnianie, w szczególności wśród członków, kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalnej i oświatowej,
  5. wykonywanie zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej,
  6. działania na rzecz ochrony środowiska,
  7. wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych na własnym terenie,
  8. wykonywanie innych zadań określonych w statucie OSP,
  9. występy na zawodach sportowo-pożarniczych.