Udostępnij:

Herb DG

Dąbrowskie Stowarzyszenie Abstynentów "KLUB BLOK"

Forma prawna Stowarzyszenie
Typ działalności Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788 i 905);
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
Data rejestracji Piątek, 5 lutego, 2016
Źródło danych Dane wprowadzone przez Urząd Miejski
KRS / rejestracja 0000016050
NIP 6292079016
Regon 27212741600000
Organizacja pożytku publicznego Nie
Adres siedziby ul. Adamieckiego 13, 41-300 Dąbrowa Górnicza
Adres korespondencyjny j.w.
Telefon 32 262 69 10, 509 710 889
WWW www.blok.rzsa.pl
E-mail klub.blok@gmail.com
Władze

Ryszard Zaręba - Prezes Zarząd  

Przemysław Sojka - Wiceprezes Zarządu

Wanda Tanasiewicz - Wiceprezes Zarządu

Alicja Grembek - Skarbnik

Jacek Czerniecki - Sekretarz

Ewa Dybała - Członek Zarządu

Danuta Lubura - Członek Zarząd

Cele statutowe

Celem działania Stowarzyszenia jest:
 1.  Działanie na rzecz zdrowienia moralnego i psychicznego osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, hazardu, osób współuzależnionych, bądź w jakikolwiek sposób dotkniętych skutkami uzależnień.
 2.  Kreowanie założeń rozwiązywania problemów alkoholowych w oparciu o założenie programowe Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 3.  Dążenie do trwałej abstynencji członków Stowarzyszenia.
 4.  Stworzenie alternatywnego środowiska ludziom pragnącym zaprzestania picia alkoholu, zażywania narkotyków, uprawiania hazardu.
 5.  Udzielanie informacji i porad w kwestii utrzymania trzeźwości.
 6.  Prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie wiedzy o uzależnieniach, zwiększonym niebezpieczeństwie i o szkodach z nimi związanymi oraz propagowanie idei trzeźwości.
 7.  Reprezentowanie i obrona interesów członków Stowarzyszenia.
 8.  Ochrona i promocja zdrowia.
 9.  Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
 

Formy pracy Stowarzyszenia:
 1. Stworzenie warunków osobom uzależnionym możliwości spędzenia wolnego czasu w atmosferze trzeźwości.
 2. Organizowanie różnych form zajęć z zakresu oświaty zdrowotnej i pozamedycznej pomocy w odpowiednich zapewniających dyskrecję warunkach.
 3. Współdziałanie z instytucjami i organizacjami zajmującymi się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.
 4. Współpraca z innymi Stowarzyszeniami o tym samym lub podobnym profilu działania w kraju i zagranicą.     
 5. Nawiązywanie i ugruntowywanie współpracy z tymi organami administracji państwowej, instytucjami i organizacjami społeczno- politycznymi i związkami wyznaniowymi, które mogą pomóc w realizacji celów Stowarzyszenia.
 6.  Przygotowanie swoich przedstawicieli do pracy poprzez:
     a)   udział w szkoleniach organizowanych przez profesjonalne instytucje,
     b)  organizowanie wymiany doświadczeń na szczeblu lokalnym i ogólnokrajowym.
 7. Gromadzenie funduszy na realizowanie zadań statutowych.

 

Przedsięwzięcia

Klub Abstynentów „Blok” powstał jako dziecko klubu „Nadzieja” w Lublińcu. To tam stawiali pierwsze kroki założyciele tego klubu Ryszard Bargieł i Zdzisław Krupa. Ryszard Bargieł jako dobry organizator został namawiany przez mgr. Teresę Błachut i dr. Zdzisława Pauzer z Lublińca o przemyślenie i założenie takiego klubu w Dąbrowie Górniczej. Ryszard Bargieł po przemyśleniach nawiązał kontakt z dr. Iwoną Trzaską- Dąbrowską która współpracowała przy zakładaniu klubu Blok. Dużej pomocy udzieliło przedsiębiorstwo PBO w Dąbrowie Górniczej i tak w listopadzie 1981 r nastąpiło oficjalne otwarcie klubu w piwnicach w bloku przy ulicy Kasprzaka 34 w Dąbrowie Górniczej.

Nazwę Klubu Blok którą wymyślił Ryszard Bargieł miała oznaczać zwarta grupę ludzi celem utworzenia blokady w walce z alkoholem-pomagając sobie nawzajem w nowej drodze Trzeźwości.

Pierwsza nazwa Klubu to: Międzyzakładowy Klub Wzajemnej Pomocy „Blok”

O początku po dzień dzisiejszy patronem duchowym klubu jest ks.. Bronisław Gawron kapelan klubów w  regionie Śląsko - Dąbrowskim. Dużą pomoc na początku klub otrzymywał od władz miasta i od przedsiębiorstwa PBO. Dr Iwona Trzaska Dąbrowska przez długie lata była opiekunem klubu , jako lekarz znający doskonale problem alkoholowy. Kolejne osoby związane z klubem to Iza Strzelecka terapeutka i Henryk Zyguła ,Witold Kozieł oraz psycholog Barbara Wujek. Dużą pomoc i wsparcie dawał mgr. Jerzy Wieczorek przedstawiciel policji, oraz przedstawiciele innych klubów -Barbara Ochman z klubu Nadzieja w Lublińcu oraz Sławek Sasulski z Będzina. Pierwszym prezesem klubu został Ryszard Bargieł.

 W 1987  roku klub został przeniesiony do centrum miasta przy ul. Kościuszki 7a. Następnie w maju 1992 roku klub dostał większe pomieszczenia w Pałacu Kultury-wejście było od strony byłego targowiska gdzie gościliśmy do czerwca 1995 roku. .Następna przeprowadzka była na ul. Cieplaka gdzie obecnie mieści się uczelnia WSB w Dąbrowie Górniczej. W styczniu 1997 roku musieliśmy opuścić ten lokal ,ponieważ Uczelnia zajęła to miejsce. Został nam przydzielony lokal przy ul. Dojazdowej w budynku gdzie mieściło się Pogotowie Ratunkowe. Następnie w październiku 2000 roku przeprowadzaliśmy się do  pomieszczenia mieszczącego się w Przychodni Zdrowia przy ul .Adamieckiego gdzie jesteśmy do chwili obecnej.

Praca na rzecz Klubu jest pracą społeczną. Wiele osób przez ten okres się trudziło żeby ten Klub istniał. I tak kolejnymi prezesami byli- Bargieł Ryszard, Krzysztof Soflik, Józef Białas, Zdzisław Krupa, Henryk Lubliniecki, Andrzej Powąska, Zbyszek Dudek, Olek Suwała, Kuba Jasiński, Stanisław Gierlasiński Wojtek Oczkoś , Zbigniew Chojowski, Henryk Choszczewski, Edward Wentrys, Jerzy Dębkowski, Ryszard Zaręba , Krzysztof Góral ,Piotr Grabiszewski, Franciszek Torbus, Wiesław Sobociński, Jerzy Świerkula, Andrzej Kieres.I obecnie Franciszek Torbus.

Klub promuje trzeźwy styl życia. Uczymy jak można na trzeźwo  radośnie spędzać czas. Organizujemy różne wieczorki, spotkania rodzinne, zabawy , wycieczki w góry i inne miejsca, zabawy, sylwestra, mikołaja dla dzieci i inne. Terapie i obozy terapeutyczne służące zdrowieniu rodzin dotkniętych problemem alkoholowym.

W dniu 18 marca na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia została zmieniona nazwa klubu: Dąbrowskie Stowarzyszenie Abstynentów "Klub Blok"