Udostępnij:

Herb DG

Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej Pod Dębem

Forma prawna Stowarzyszenie
Typ działalności Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
Data rejestracji Poniedziałek, 31 października, 2011
Źródło danych Dane wprowadzone przez Urząd Miejski
KRS / rejestracja 0000399112
NIP 62922463370
Regon 242786415
Organizacja pożytku publicznego Nie
Adres siedziby ul. Norwida 1, 41-300 Dąbrowa Górnicza
Adres korespondencyjny j.w.
Telefon 32 264 23 92
WWW www.dpsdg.pl
E-mail dpsdg@poczta.onet.pl
Władze

Prezes - Małgorzata Janeczek
Wiceprezes - Dagmara Włosowicz
Sekretarz - Mariola Lassota-Bujak
Skarbnik - Anna Gawron
Członek Zarządu - Stanisław Widuchowski
 

Cele statutowe
  • Wspieranie zadań statutowych Domu Pomocy Społecznej Pod Dębem w Dąbrowie Górniczej,
  • Niesienie pomocy osobom potrzebującym,
  • Pozyskiwanie środków na rzecz Domu Pomocy Społecznej Pod Dębem w Dąbrowie Górniczej,
  • Rozwijanie i propagowanie inicjatyw i działań sprzyjających integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem,
  • Wytwarzanie atmosfery zaufania i szacunku do osób starszych,
  • Wszechstronne propagowanie metod i technik usprawnienia i rehabilitacji,
  • Szerzenie profilaktyki zdrowotnej.
Przedsięwzięcia

Organizacja międzynarodowego Przeglądu Umiejętności Artystycznych Amatorskich Zespołów Seniorów i Osób Niepełnosprawnych PUMA,
Organizacja Konferencji Naukowo-Szkoleniowych
Organizacja spotkań teatralnych,
Organizacja spotkań muzycznych,
Organizacja zajęć terapeutycznych.