Udostępnij:

Herb DG

Dąbrowskie Stowarzyszenie Rodzin w Kryzysie

Forma prawna Stowarzyszenie
Typ działalności Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
Data rejestracji Poniedziałek, 19 stycznia, 2015
Źródło danych Dane wprowadzone przez Urząd Miejski
KRS / rejestracja 0000023455
NIP 6292096807
Regon 273941981
Organizacja pożytku publicznego Tak
Adres siedziby ul. Łączna 35, 41-303 Dąbrowa Górnicza
Adres korespondencyjny j.w.
Telefon 507 844 748
E-mail lechdanuta @onet.pl
Władze

Danuta Lech - Prezes
Teresa Subkowska - Członek Zarządu
Danuta Spich - Członek Zarządu

Cele statutowe

1. Integracja rodzin bez względu na pochodzenie społeczne, wykształcenie, religię, opcje polityczne.
2. przeciwdziałanie patologii społecznej w rodzinie ( alkoholizm, znęcanie się i maltretowanie kobiet, dzieci i inne.)
3.pomoc dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i psychicznej.
4.ochrona praw i godności rodziny oraz jej poszczególnych członków.
5.uświadomienie rodzinnej roli w społeczeństwie jako jego podstawowej komórki.
6.propagowanie ekologicznego sposobu prowadzenia gospodarstw domowych m. in. poprzez ochronę środowiska naturalnego i walkę z chorobami cywilizacji.
7.przeciwdziałanie bezrobociu poprzez.
a) tworzenie miejsc pracy,
b) prowadzenie szkoleń,
c) prowadzenie praktycznej nauki zawodu,
d) pomoc w samo zatrudnieniu.
8.tworzenie warunków sprzyjających współpracy regionalnej i międzynarodowej, ogólnopolskiej i międzynarodowej dla organizacji pozarządowych działających na śląsku i województwach ościennych.
9.pomoc w utrzymaniu rodzinnych domów dziecka.
10.indywidualna pomoc dla pełnych sierot.
11.pomoc dla samotnych matek.
12.pomoc dzieciom w trudnych sytuacjach życiowych.
13.prowadzenie działalności edukacyjnej.
14.pomoc ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych.
15.wspieranie osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym tworzenie centrów integracji społecznej.
16.kształtowanie postaw społecznych sprzyjających bezpośredniemu uczestnictwu w działaniach na rzecz osób potrzebujących pomoc, bądź wspieranie takich działań.
17.prowadzenie całodziennych i całodobowych stołówek, jadłodajni, noclegowni, domów opieki społecznych, środowiskowych domów samopomocy i innych placówek.

Przedsięwzięcia

Prowadzimy programy na zasadzie zbiórek :
1. Bank sprzętu komputerowego,
2. Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego,
3. Ogólnopolskie zbiórki żywności,
4. Podziel się Posiłkiem,
6. Świetlice dla dzieci,
7. Zbiórki art. gosp. domowego,
8. Zbiórki mebli,
9. Akcja pełny Tornister.
10. Akcja Zima,
11. Ferie w mieście,
12. Lato w mieście,
13. Remont budynku.

Wszystkie programy wykonujemy z własnych środków finansowych przy pomocy darczyńców oraz sponsorów.