Udostępnij:

Herb DG

Towarzystwo Przyjaciół Dąbrowy Górniczej

Forma prawna Stowarzyszenie
Typ działalności Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Data rejestracji Poniedziałek, 22 grudnia, 1986
Źródło danych Dane wprowadzone przez Urząd Miejski
KRS / rejestracja 0000106392
NIP 629-001-69-51
Regon 271074391
Organizacja pożytku publicznego Nie
Adres siedziby ul. Legionów Polskich 69, 41-300 Dąbrowa Górnicza
Adres korespondencyjny j.w.
Telefon +48 509 045 082
WWW www.tpdg.pl
E-mail biuro@tpdg.pl
Facebook www.facebook.com/Towarzystwo-Przyjaci%C3%B3%C5%82-D%C4%85browy-G%C3%B3rniczej-999988953392728/
Władze

Arkadiusz Rybak - Prezes
Zbigniew Łukasik - Wiceprezes
Henryka Cecha - Wiceprezes
Włodzimierz Kalinowski - Wiceprezes
Rafał Kozieł - Członek Zarządu
Bożena Polak - Członek Zarządu
Marta Gabryś - Członek Zarządu
Agnieszka Zagrodnik - Sekretarz
Lidia Gajowiec - Skarbnik

Cele statutowe

1. Upowszechnianie wiedzy historycznej o Dąbrowie Górniczej.
2. Pobudzanie lokalnego patriotyzmu, umacnianie więzi mieszkańców Dąbrowy Górniczej.
3. Promocja miasta na forum krajowym, międzynarodowym, rozwój gospodarczy miasta a także rozwój samorządów lokalnych.
4. Krzewienie właściwego stosunku do dziedzictwa dóbr kultury oraz uczestnictwo w ich promocji i ochronie.
5. Prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej.
6. Upowszechnianie i aktualizacja wiedzy o Unii Europejskiej.
7. Współpraca z organami samorządowymi i państwowymi.
8. Gromadzenie i rozpowszechnianie dokumentacji materialnej związanej z historią i dniem dzisiejszym Dąbrowy Górniczej. Inicjowanie i prowadzenie wszelkiego rodzaju badań nad historią miasta.
9. Opieka nad zabytkami oraz pamiątkami historycznymi i kulturalnymi Dąbrowy Górniczej.
10. Ochrona grobownictwa wojennego.
11. Wydanie różnego rodzaju prac monograficznych, skryptów, albumów, czasopism.
12. Organizowanie wszelkich przedsięwzięć kulturalnych i społecznych.

Przedsięwzięcia

Turniej wiedzy o Dąbrowie Górniczej.W okresie od II - V; 4.500 uczniów rocznie. Źródło finansowania: sponsorzy.
2. Wybór Dąbrowianina Roku. Od 10-ciu lat. Źródło finansowania: dotacja Urzędu Miasta, sponsorzy.
3. Turystyczne wakacje. Od 4-ch lat; 2.800 dzieci rocznie. Źródło finansowania: dotacja Urzędu Miasta, sponsorzy.
4. Jarmark staroci - 12 razy w roku; 500 osób. Źródło finansowania: środki własne.
5. Wydawnictwo: Dąbrowski Magazyn Historyczny - 2 razy w roku; nakład 500 egzemplarzy. Źródło finansowania: dotacja Urzędu Miasta, środki własne.
6. Wydawania kalendarza promującego miasto - grudzień; 2.000 sztuk. Źródło finansowania: sponsorzy, środki własne.
7. Odsłanianie tablic pamiątkowych 2006r. J. Cieszkowski - czerwiec 2006; 100 osób. Źródło finansowania: dotacja Urzędu Miasta, środki własne.
8. Konkurs plastyczny dla dzieci dąbrowskich szkół - Zabytki Dąbrowy Górniczej - od XI do XII 2006 r.; 200 prac. Źródło finansowania: dotacja Urzędu Miasta, sponsorzy.
9. Spotkania integracyjne: rocznicowe, okolicznościowe, spotkania z ciekawymi ludźmi i władzami miasta. - Cały rok; 500 osób. Źródło finansowania: sponsorzy, środki własne.
10. Kontakty z organizacjami pozarządowymi i stowarzyszeniami ościennych miast.- 1 raz w roku; 100 osób. Źródło finansowania: środki własne.