Udostępnij:

Herb DG

FUNDACJA NA RZECZ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I PSYCHOTERAPII "DROGA"

Forma prawna Fundacja
Typ działalności Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
Data rejestracji Wtorek, 14 czerwca, 2005
Źródło danych Dane wprowadzone przez Urząd Miejski
KRS / rejestracja 0000235965
NIP 9542527501
Regon 240119181
Organizacja pożytku publicznego Nie
Adres siedziby ul. Aleja Józefa Piłsudskiego 92/56, 41-308 Dąbrowa Górnicza
Adres korespondencyjny j.w.
Telefon 32 268 50 67; 519 016 004
WWW www.fundacjadroga.pl
E-mail fundacjadroga@gmail.com
Facebook pl-pl.facebook.com/FundacjaDROGA
Władze

Katarzyna Urbańczyk - Prezes Zarządu

Cele statutowe

Do podstawowych celów Fundacji należy działanie na rzecz:
1. Promocji zdrowia psychicznego i trzeźwości.
2. Profilaktyki uzależnień od alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych.
3. Leczenia osób uzależnionych i współuzależnionych.
4. Zapobiegania wykluczeniu społecznemu i zawodowemu osób uzależnionych i ich rodzin.

Przedsięwzięcia

- Prowadzenie podmiotu leczniczego.
- pracownicze programy wsparcia: EAP-zapytajodroge.pl
- działalność edukacyjna - portal: nazdrowieproblemy.pl