Udostępnij:

Herb DG

Klub Rekreacyjno Sportowy TKKF Triathlon Dąbrowa Górnicza

Forma prawna Stowarzyszenie kultury fizycznej
Typ działalności Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Data rejestracji Wtorek, 30 września, 2014
Źródło danych Dane wprowadzone przez Urząd Miejski
KRS / rejestracja 0000045141
NIP 629-210-89-47
Regon 270209943
Organizacja pożytku publicznego Nie
Adres siedziby ul. Konopnickiej 29, 41-300 Dąbrowa Górnicza
Adres korespondencyjny j.w.
Telefon 502 715 441
WWW www.triathlon-dabrowa-gornicza.prv.pl
E-mail triathlondg@gmail.com
Facebook pl-pl.facebook.com/triathlondg/
Władze

Jan Podsiadło - Prezes
Tomasz Hajewski - Z-ca Prezesa ds. szkolenia
Jerzy Sufranowicz - Członek Zarządu
Janusz Kornes - Sekretarz
Beata Sobczyk Soja - Skarbnik

 

Cele statutowe
  • działanie na rzecz kultury fizycznej i sportu w tym także na rzecz rekreacji ruchowej oraz profilaktyki zdrowotnej,
  • rozwijanie działalności prowadzącej do utrzymania i podnoszenia sprawności fizycznej społeczeństwa,ze szczególnym uwzględnieniem pozalekcyjnego życia sportowego dzieci i młodzieży,
  • mobilizacja całego społeczeństwa do utrzymania oraz podnoszenia sprawności, a w szczególności przez osoby starsze, młodzież i dzieci,
  • szkolenie sportowe uzdolnionych dzieci i młodzieży w różnych dziedzinach sportu ze szczególnym uwzględnieniem triathlonu / kolarstwa, pływania i biegów,
  • krzewienie zamiłowania do systematycznego uprawiania sportu i rekreacji ruchowej wśród osób sprawnych i niepełnosprawnych poprzez angażowanie ich do różnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku,stopnia sprawności i zainteresowań sportowych,
  • kształtowanie wśród osób fizycznych, zrzeszonych członków zwyczajnych klubu: patriotyzmu, dyscypliny i solidarności oraz sumiennego wypełniania obowiązków społecznych i obywatelskich,
  • promowanie i organizacja wolontariatu w sporcie i rekreacji,
  • prowadzenie działalności pożytku publicznego przez wykonanie zadań w sposób społecznie pożyteczny.
Przedsięwzięcia

Zgodnie z corocznym kalendarzem imprez zamieszczonym na stronie internetowej klubu cykliczne zawody i imprezy rekreacyjno-sportowe dla mieszkańców miasta.
Udział w zawodach sportowych na terenie kraju i za granicą zgodnie z kalendarzem startów ( strona internetowa)