Udostępnij:

Herb DG

Stowarzyszenie Pokolenia

Forma prawna Stowarzyszenie
Typ działalności Rozwój lokalny
Data rejestracji Sobota, 20 lutego, 2010
Źródło danych Dane wprowadzone przez Urząd Miejski
Organizacja pożytku publicznego Nie
Adres siedziby Pałac Kultury Zagłębia Dąbrowa Górnicza ul. Wolności 1
Adres korespondencyjny Przewodniczący Stowarzyszenia Pokolenia Ryszard Rutkowski ul. 1 maja 38a
E-mail janusz-flak@wp.pl
Władze

Ryszard Rutkowski - przewodniczący
Maciej Gadaczek - wiceprzewodniczący
Janusz Flak - wiceprzewodniczący
Joanna Szczukowska-Świerc -wiceprzewodnicząca
Barbara Sienkiewicz- skarbnik
Bożena Borowiec - członek
Jerzy Kawczyński - członek

Komisja Rewizyjna:

Ryszard Siewniak - przewodniczący
Maria Szybowska - członek
Wiesław Janda - członek

Cele statutowe

Celem działania Stowarzyszenia Pokolenia jest łączenie wszystkich pokoleń społeczeństwa pod hasłem Jesteśmy sobie nawzajem potrzebni- szczególnie rozwijanie kontaktów międzypokoleniowych, upowszechnianie rzetelnej, konkretnej wiedzy o minionym okresie. Przekazując informację o rozwoju przemysłu, sprawnie działającym szkolnictwie, opiece zdrowotnej i socjalnej, uświadamia se społeczeństwu ogromną pracę ludzi minionego okresu.

Przedsięwzięcia

1. Spotkania integracyjne ze środowiskami i organizacjami pozarządowymi,
2. Udział w kampaniach wyborczych samorządowych i parlamentarnych,
3. Wspieranie inicjatyw lokalnych i środowiskowych,
4. Udział w obchodach rocznicowych
- państwowych,
- lokalnych,
5. Działanie na rzecz utrwalania historii Regionu i osobowości Miasta.