Udostępnij:

Herb DG

Uczniowski Klub Sportowy "DROPSHOT"

Forma prawna Uczniowski Klub Sportowy
Typ działalności Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Turystyka i krajoznawstwo
Data rejestracji Piątek, 20 grudnia, 2002
Źródło danych Dane wprowadzone przez Urząd Miejski
KRS / rejestracja .
NIP 6292239112
Regon 277946350
Organizacja pożytku publicznego Nie
Adres siedziby 41-303 Dąbrowa Górnicza ul.Tysiąclecia 25
Adres korespondencyjny j.w.
WWW uksdropshot.strefa.pl/
E-mail uksdropshot@wp.pl
Władze

kadencyjne

Cele statutowe

Celem klubu jest:
1.planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów , w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkół oraz o pomoc organizacyjną i materialna członków i sympatyków klubu,
2.angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych,
3.uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim,
4.organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkół w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej,
5.organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych i społecznych
6.zapobieganie skutkom wykluczenia społecznego dzieci i młodzieży poprzez szerokie uczestnictwo w programach sportowych klubu,
7.kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych klubu,
8.rozpropagowanie sportu i rywalizacji sportowej wśród dzieci i młodzieży

Przedsięwzięcia

2002-do chwili obecnej program usportowienia dzieci i młodzieży z terenu miasta Dąbrowa Górnicza w zakresie sportu powszechnego w dyscyplinie podstawowej-tenis ziemny i uzupełniającej-unihokej. Program realizowany jest przy częściowym wsparciu ze strony Urzędu Miasta Dąbrowa Górnicza,do 2007 roku program był wsparty dotacją Ministerstwa Sportu i Turystyki.