Udostępnij:

Herb DG

Wojewódzkie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Niepełnosprawnych START KATOWICE

Forma prawna Stowarzyszenie
Typ działalności Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Data rejestracji Poniedziałek, 4 czerwca, 2001
Źródło danych Dane wprowadzone przez Urząd Miejski
Organizacja pożytku publicznego Tak
Adres siedziby ul. Gliwicka 150, 40-800 Katowice
Adres korespondencyjny j.w.
Telefon 605 244 039; 32 241 01 40
WWW www.startkatowice.pl/
E-mail startkatowice@poczta.onet.pl
Cele statutowe

Celem Stowarzyszenia jest wykorzystywanie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki oraz działań socjalnych, charytatywnych i edukacyjnych dla rehabilitacji fizycznej, psychicznej, społecznej, zawodowej i profilaktyki uzależnień osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu i wzroku w szczególności z województwa śląskiego.