Udostępnij:

Herb DG

Stowarzyszenie Pogoria Biega

Forma prawna Stowarzyszenie
Typ działalności Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Data rejestracji Wtorek, 4 stycznia, 2011
Źródło danych Dane wprowadzone przez Urząd Miejski
KRS / rejestracja 0000374936
NIP 6292451875
Regon 241843677
Organizacja pożytku publicznego Nie
Adres siedziby ul. Konopnickiej 29, 41-300 Dąbrowa Górnicza
Adres korespondencyjny j.w.
Telefon +48 791 272 979
WWW www.pogoriabiega.pl
E-mail info@pogoriabiega.pl
Facebook pl-pl.facebook.com/pogoriabiega
Władze


Zbigniew Szwej – Prezes Stowarzyszenia

Norbert Brzózka - Wiceprezes Stowarzyszenia
Joanna Rogala – Sekretarz
Aneta Słaboń Sikora – Skarbnik
Sławomir Litwin – Członek Zarządu

Cele statutowe

- promowanie i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu,
- promowanie terenów rekreacyjnych wokół zbiorników wodnych Pogoria w Dąbrowie Górniczej,
- organizacja zawodów sportowych,
- krzewienie zamiłowania do systematycznego uprawiania rekreacji ruchowej i sportu w społeczeństwie,
- dbanie o rozwój sprawności fizycznej społeczeństwa, a w szczególności dzieci i młodzieży,
- konsolidacja środowiska biegaczy,
- wspieranie inicjatyw związanych z promocją biegania na terenie kraju i za granicą,
- wsparcie merytoryczne dla początkujących biegaczy,
- promowanie aktywności sportowej osób niepełnosprawnych