Udostępnij:

Herb DG

Stowarzyszenie Rowerowa Dąbrowa

Forma prawna Stowarzyszenie zwykłe
Typ działalności Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Turystyka i krajoznawstwo
Data rejestracji Czwartek, 22 marca, 2012
Źródło danych Dane wprowadzone przez Urząd Miejski
KRS / rejestracja 0000415364
NIP 6292464576
Regon 242895417
Organizacja pożytku publicznego Nie
Adres siedziby ul. Szosowa 34, 42-520 Dąbrowa Górnicza
Adres korespondencyjny j.w.
Telefon 606-789-884
WWW rowerowadabrowa.pl
E-mail kontakt@rowerowadabrowa.pl
Facebook www.facebook.com/RowerowaDabrowa/
Władze

Jan Brzost - Prezes

Violetta Wolińska - Wiceprezes

Radosław Falfus - Sekretarz

Halina Pielech - Skarbnik

Witold Madejski - Członek zarządu

Grzegorz Smaczyński - Członek zarządu

Marek Jung - Członek zarządu

Cele statutowe
 1. Działania na rzecz rozwoju infrastruktury rowerowej w mieście, popularyzowanie roweru jako alternatywnego, ekologicznego i zdrowego środka komunikacji, rekreacji, turystyki i sportu.
 2. Współpraca z organami i służbami właściwymi do projektowania i budowy infrastruktury rowerowej komunikacyjnej, rekreacyjnej, turystycznej i sportowej.
 3. Podejmowanie działań służących poprawie bezpieczeństwa rowerzystów i niechronionych uczestników ruchu drogowego oraz popularyzowanie zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 4. Działanie na rzecz eliminowania barier architektonicznych i drogowych nieprzyjaznych rowerzystom oraz osobom niepełnosprawnym, osobom starszym, rodzicom z rowerowymi wózkami dziecięcymi i użytkownikom innych pojazdów rowerowych.
 5. Monitoring działań organów administracji publicznej w zakresie rozwoju infrastruktury rowerowej w komunikacji, rekreacji, turystyce i sporcie.
 6. Promowanie rekreacji i turystyki rowerowej oraz sportu rowerowego.
 7. Bezpośredni udział lub poradnictwo i pomoc w organizacji i przeprowadzaniu imprez o charakterze informacyjnym, promującym ruch rowerowy jako element komunikacji, rekreacji, turystyki i sportu.
 8. Współdziałanie ze związkami, stowarzyszeniami i organizacjami mającymi podobne cele statutowe.
 9. Propagowanie założeń zrównoważonego transportu: rower, komunikacja miejska, kolej.
 10. Promocja różnych aspektów zdrowego i ekologicznego stylu życia a przede wszystkim: walka z otyłością, chorobami serca, hałasem, zanieczyszczeniem powietrza ze środków komunikacji oraz wszelkich innych działań mających za zadanie ochronę zdrowia i środowiska naturalnego.
 11. Realizowanie swoich celów przez organizowanie zebrań dyskusyjnych, konferencji, debat, szkoleń, warsztatów itp.
 12. Działania na rzecz rozwoju i integracji lokalnego środowiska użytkowników pojazdów rowerowych.
 13. Prowadzenie działalności wydawniczej i publicystycznej i kulturalnej.
 14. Wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych zgodnych z celami Stowarzyszenia.
 15. Pomoc merytoryczna dla innych organizacji pozarządowych o celach zbieżnych z celami Stowarzyszenia.
 16. Pomoc osobom poszkodowanym wypadkach komunikacyjnych a szczególnie związanych z ruchem rowerowym.
 17. Publikowanie na stronie internetowej Stowarzyszenia aktualnych informacji na temat jego celów.