Udostępnij:

Herb DG

Centrum Komunikacji i Mediacji Dialog

Forma prawna Stowarzyszenie
Typ działalności Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
Data rejestracji Wtorek, 11 stycznia, 2011
Źródło danych Dane wprowadzone przez Urząd Miejski
KRS / rejestracja 0000345594
NIP 629-24-40-825
Regon 241463615
Organizacja pożytku publicznego Nie
Adres siedziby ul. Sienkiewicza 6a/6, 41-300 Dąbrowa Górnicza
Adres korespondencyjny 42-506 Będzin, ul. Strzyżowicka 3
Telefon 501 470 575; 694 716 093
WWW www.ckimdialog.eu/
E-mail ckimdialog@onet.eu
Facebook www.facebook.com/Centrum-Komunikacji-i-Mediacji-Dialog-353029871384180/
Władze

Monika Górska - Prezes

Bożena Krzywda - V-ce prezes

Justyna Gajek Konieczniak - Skarbnik

Maria Morzonek - Członek

Cele statutowe
 • propagowanie szeroko rozumianej idei mediacji w społeczeństwie polskim i na forum międzynarodowym
 • przeprowadzanie postępowań mediacyjnych w różnych jej formach
 • edukacja w zakresie sprawiedliwości naprawczej i mediacji
 • działania służące wyrównywaniu szans grup słabszych, zagrożonych społecznym wykluczeniem oraz osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 • przeciwdziałanie dyskryminacji oraz działalność na rzecz równych praw;
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych ze szczególnym uwzględnieniem mobilizacji młodzieży do udziału w życiu społecznym i gospodarczym;
 • promocja i organizacja wolontariatu;
 • działania na rzecz mniejszości narodowych;
 • działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 • działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych systemów zarządzania;
 • nauka, edukacja, oświata i wychowanie, z uwzględnieniem : kultury, sztuki, tradycji, a także ekologii;
 • działania wspierające rozwój demokracji, w tym upowszechnienie praw człowieka oraz wolności i swobód obywatelskich
Przedsięwzięcia
 • Edukacja prawna młodzieży w Dąbrowie Górniczej 15.03.2019
 • Przeciw przemocy w CH Pogoria w Dąbrowie Górniczej 14.02.2018
 • Pogotowie Rodzicielskie 23.04.2017
 • Projekt edukacyjno-artystyczny dla dzieci i młodzieży „Pomaluj swój świat - prawa dziecka - prawa człowieka” 12.2013 - 01.2014
 • Bezpłatne porady specjalistów w ramach „16 dni przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć” w okresie 25.11.2013 - 10.12.2013
 • Dyżur mediatorów w Miejskim Centrum Informacji w CH Pogoria w Dąbrowie Górniczej w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Mediacji - 10.2013
 • Udział w projekcie „Babski comber” organizowanym przez MBP w Dąbrowie Górniczej - 03.2013
 • Bezpłatne porady specjalistów w związku z Tygodniem Pomocy Ofiarom Przestępstw - 02.2013
 • Projekt edukacyjno - integracyjny dla rodziców małych dzieci „Klub Mamy, Taty i Malucha „MammaMia” - 01.2012 - 12.2012
 • Bezpłatne porady specjalistów w ramach „16 dni przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć” w okresie 25.11.2012 - 10.12.2012
 • Udział w Festiwalu Inicjatyw Pozarządowych „ZagłębieWood” 09.2012
 • Bezpłatne porady specjalistów w związku z Tygodniem Pomocy Ofiarom Przestępstw - 02.2012
 • Udział w VI Festiwalu Nauki organizowanym w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej – debata „Mediacje rodzinne- nowe spojrzenie na rozwiązywanie konfliktów” - 03.2010
 • Udział w akcji „Masz głos, masz wybór” - przeprowadzenie badania ankietowego i opracowanie raportu na temat Będzina 2010-2011