Udostępnij:

Herb DG

Klub Sportów Wodnych "Hutnik" Pogoria

Forma prawna Stowarzyszenie kultury fizycznej
Typ działalności Turystyka i krajoznawstwo
Data rejestracji Poniedziałek, 19 listopada, 2001
Źródło danych Dane wprowadzone przez Urząd Miejski
KRS / rejestracja 0000063580
NIP 6292081326
Regon 273597874
Organizacja pożytku publicznego Tak
Adres siedziby ul. Żeglarska 10, 41-303 Dąbrowa Górnicza
Adres korespondencyjny j.w.
Telefon 504 688 510
WWW www.kswhutnik.pl
E-mail kswhutnik@poczta.fm
Facebook www.facebook.com/KlubKSWHutnikPogoriaI/
Władze

Skład Zarządu Klubu Sportów Wodnych "HUTNIK”- Pogoria

Komandor Klubu - Zbigniew Rosołowski

V-ce kom. ds.organizacyjnych - Ireneusz Kurowski

V-ce kom ds.technicznych - Dariusz Bałazy

V-ce kom. ds. szkolenia - Krzysztof Siuliński

Skarbnik - Marzena Bargieł

Sekretarz - Radosław Gerhard

Cele statutowe
  1. Celem ogólnym KSW „HUTNIK” jest realizowanie i propagowanie kultury fizycznej wśród społeczeństwa poprzez:
    • wychowanie fizyczne,
    • sport,
    • rekreację i rehabilitację ruchową.
  2. Zakresem szczególnym KSW „HUTNIK” jest rozwijanie i upowszechnianie kultury fizycznej w sportach wodnych oraz konsolidacja w kształtowaniu podstaw zdrowego społeczeństwa morskiego, zwłaszcza wśród młodzieży.
Przedsięwzięcia

Cykl imprez rekreacyjnych dla młodzieży z Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczej "Przystań” w Dąbrowie Górniczej, w okresie od sierpnia do września 2012, 36 uczestników zadania, dotacja Urzędu Miasta Dąbrowa Górnicza i środki własne.
Cykl Regat o Puchar Pogorii w okresie od lipca do sierpnia 2012, rywalizacja na wodzie, wypoczynek, promocja Gminy Dąbrowa Górnicza i zbiornika Pogoria I, 90 uczestników zadania, dotacja Urzędu Miasta Dąbrowa Górnicza i środki własne.
Impreza rekreacyjna dla młodzieży słowackiej przebywającej w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej "Przystań” w Dąbrowie Górniczej w dniu 25 lipca 2013, wypoczynek, zabawa i promocja zbiornika Pogoria I 16 uczestników zadania , źródło finansowania - środki własne.
Regaty o Puchar Pogorii II edycja oraz Regaty o Puchar Komandora KSW Hutnik, 10.08.2013, rywalizacja na wodzie wypoczynek, promocja Gminy Dąbrowa Górnicza i zbiornika Pogoria I, 27 uczestników, źródło finansowania - środki własne.
Impreza rekreacyjna dla młodzieży z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Przystań” w Dąbrowie Górniczej w dniu 25 sierpień 2013, wypoczynek, zabawa   i promocja zbiornika Pogoria I, 20 uczestników zadania, źródło finansowania - środki własne.
Impreza rekreacyjna dla dzieci ze szkoły podstawowej w Łazach w dniu 28 września 2013, wypoczynek, zabawa i promocja zbiornika Pogoria I 16 uczestników zadania , źródło finansowania - środki własne.
Regaty w klasie OPTYMIST nad zbiornikiem Pogoria I, w dniu 29 września 2013, wypoczynek, spędzenie wolnego czasu przez dzieci, promocja zbiornika Pogoria I, źródło finansowania - środki własne.