Udostępnij:

Herb DG

Stowarzyszenie Koń w Służbie Człowieka HUSAR

Forma prawna Stowarzyszenie
Typ działalności Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
Data rejestracji Wtorek, 29 lipca, 2003
Źródło danych Dane wprowadzone przez Urząd Miejski
KRS / rejestracja 0000166207
NIP 6371871353
Regon 357024202
Organizacja pożytku publicznego Nie
Adres siedziby ul. Kuźniczka Nowa 9, 42-523 Dąbrowa Górnicza
Adres korespondencyjny j.w.
Telefon 32 260 72 68
Władze

Beata Pasker - Prezes

Agnieszka Kołkowska - Skarbnik

Marzena Szewczyk - Sekretarz

Cele statutowe
  1. Rehabilitacja osób niepełnosprawnych.
  2. Ochrona środowiska.
  3. Działalność oświatowa.
  4. Działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu.
  5. Działalność kulturalna.
Przedsięwzięcia

W latach 2005 - 2006 Stowarzyszenie prowadziło raz w tygodniu zajęcia hipoterapii dla dzieci z Ośrodka dla Dzieci Niewidomych i Niedowidzących w Dąbrowie Górniczej. Ilość beneficjentów - 7.

Ponadto członkowie Stowarzyszenia dwa razy w tygodniu prowadzili prewencyjne patrole konne po obrzeżach Pustyni Błędowskiej. W okresie zimowym patrole były połączone z dokarmianiem dziko żyjących zwierząt i ptactwa. Efektem działania było zlokalizowanie pożaru lasu ( w jego początkowej fazie ), niedopuszczenie do jego rozprzestrzenienia się, powiadomienie Straży Pożarnej i udana akcja pożarowa. Efektem dokarmiania zwierząt jest fakt zwiększenia się populacji zwierzyny płowej, dzików i bażantów.

Kolejnym przedsiewzieciem była wspólna akcja Stowarzyszenia i Klubu Ekologa z WSE w Sosnowcu, której efektem było zrobienie i powieszenie 18 budek lęgowych dla ptaków.

W siedzibie Stowarzyszenia odbyło praktykę zawodową 7 studentów Wyższej Szkoły Ekologii w Sosnowcu.