Udostępnij:

Herb DG

Uczniowski Klub Szkolnego Związku Sportowego

Forma prawna Uczniowski Klub Sportowy
Typ działalności Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Data rejestracji Środa, 7 grudnia, 2005
Źródło danych Dane wprowadzone przez Urząd Miejski
KRS / rejestracja U - 21; UM Dąbrowa Górnicza
NIP 629-232-19-60
Regon 240249825
Organizacja pożytku publicznego Nie
Adres siedziby 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Chopina 34
Adres korespondencyjny j.w.
Telefon 32 262-69-68 660330290
Władze
 1. Andrzej Nowak - Prezes
 2. Jacek Łyp - V-ce Prezes
 3. Marzena Rudolf - V-ce Prezes
 4. Waldemar Kozioł - Sekretarz
 5. Mariusz Stiebal - Skarbnik
 6. Robert Korczyński - Członek
 7. Robert Strumiński - Członek
Cele statutowe
 1. Propagowanie i programowanie działalności sportowo-rekreacyjnej.
 2. Popularyzowanie higienicznego trybu życia.
 3. Reprezentowanie w samorządzie gminnym spraw zwiazanych z rozwojem kultury fizycznej uczniów.
 4. Organizowanie imprez i zawodów sportowych.
 5. Szkolenie młodzieżowych kadr, w tym młodzieżowych organizatorów sportu.
 6. Organizowanie obozów szkoleniowych.
 7. Działanie na rzecz rozwijania bazy sportowej.
Przedsięwzięcia
 1. Organizacja i przeprowadzenie zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży ze wszystkich szkół (szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne ) z terenu gminy.
 2. Organizacja sportowo-rekreacyjnych zajęć pozalekcyjnych (SKS) we wszystkich szkołach gminy Dąbrowa Górnicza.

Źródła finansowania: Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza.