PoWtŚrCzPtSoNd
0102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
2728 2930

Udostępnij:

Aktualności

Rok 2015

Pierwsze posiedzenie nowej Rady Pożytku

Wtorek, 6 października, 2015

W dniu 24 września 2015 r. w Urzędzie Miejski w Dąbrowie Górniczej odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza kadencji 2015-2017. Przedmiotem spotkania były m.in. wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady, przekazanie rekomendacji RPP kadencji 2013-2015 oraz omówienie realizacji Zarządzeń Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza Nr 359.2015 z dnia 26.06.2015 r. w sprawie: przygotowania projektów: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 oraz przeprowadzenia ich konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Nr 330.2015 z dnia 15.06.2015 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji oraz przygotowania projektów: rocznego Programu współpracy Gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 oraz wieloletniego programu. »

Placówki wsparcia dziennego w Dąbrowie Górniczej

Poniedziałek, 5 października, 2015

W Dąbrowie Górniczej działa 9 placówek wsparcia dziennego, prowadzonych przez sześć dąbrowskich organizacji pozarządowych. Świetlice środowiskowe to ośrodków użyteczności publicznej, wspierających lokalną społeczność w procesie wychowywania dzieci i młodzieży. Działania świetlic środowiskowych najczęściej ukierunkowane są na dzieci i młodzież wywodzące się z rodzin patologicznych lub mających trudną sytuację materialną. Organizują rozmaite zajęcia: sportowe, rekreacyjne, kulturalne, pomoc w nauce, rozwijanie zainteresowań, wspierają rodziny, które przeżywają kryzys. Placówki współpracują ze szkołami, pomocą społeczną, kuratorami rodzinnymi oraz innymi instytucjami, pomagającymi dzieciom i rodzinie. Świetlice stanowią ważny element wsparcia dla dzieci, których rodziny nie radzą sobie z trudnościami. »