PoWtŚrCzPtSoNd
0102030405
06070809101112
13141516 171819
20212223242526
2728293031

Udostępnij:

Aktualne konkursy dla dąbrowskich NGO

Czwartek, 16 grudnia, 2021, #Dotacje, #Aktualności

Twoja organizacja działa na terenie Dąbrowy Górniczej? Jeśli tak, to koniecznie spójrzcie na listę ogłoszonych konkursów, w których organizacje pozarządowe mogą starać się o dotacje z budżetu miasta na realizację w 2022 r. zadań własnych gminy.

 

Konkurs z obszaru przeciwdziałania patologiom społecznym i profilaktyki uzależnień. Celem konkursu jest wyłonienie podmiotu do realizacji zadania publicznego Gminy Dąbrowa Górnicza w roku 2022 z obszaru przeciwdziałania patologiom społecznym i profilaktyki uzależnień pod nazwą: 

1. Udzielanie porad prawnych dla osób z problemem uzależnień, współuzależnionych oraz ich rodzin, a także osób z problemem przemocy w rodzinie, w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  w Mieście Dąbrowa Górnicza.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 20 000,00 zł rocznie

Oferty w tym konkursie możecie przesyłać do 20 grudnia 2021 r. godzina 16.00.

 

 

Kolejny konkurs, w którym możecie się starać o dotacje jest zakresu Pomocy Społecznej. Celem konkursu jest wyłonienie podmiotu do realizacji zadania publicznego Gminy Dąbrowa Górnicza w roku 2022 z zakresu pomocy społecznej pod nazwą:

1.1. Udzielenie schronienia w Schronisku dla Bezdomnych dla osób bezdomnych z Dąbrowy Górniczej.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 183 000,00 zł rocznie

1.2. Udzielenie schronienia w Schronisku dla Bezdomnych z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych z Dąbrowy Górniczej.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 490 000,00 zł rocznie

1.3. Prowadzenie Noclegowni z Ogrzewalnią dla bezdomnych z Dąbrowy Górniczej

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 300 000,00 zł rocznie

1.4. Dystrybucja żywności dla najuboższych mieszkańców Dąbrowy Górniczej przekazywanej nieodpłatnie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD)

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 25 000,00 zł rocznie

Oferty w tym konkursie możecie przesyłać do 20 grudnia 2021 r. godzina 16.00.

 

 

O dotacje możecie starać się również w konkursie z obszaru Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej.  Celem konkursu jest wyłonienie podmiotu do realizacji zadania publicznego Gminy Dąbrowa Górnicza w roku 2022 z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą:

1.1. Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 108 000,00 zł rocznie

1.2. Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 115 200,00 zł rocznie

1.3. Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę w dzielnicy Ząbkowice.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 128 160,00 zł rocznie

Oferty w tym konkursie możecie przesyłać do 20 grudnia 2021 r. godzina 16.00.

 

 

Kolejny konkurs, w któym aktualnie możecie starać się o dotacje, jest konkurs z zakresu Przedsiębiorczości i Rozwoju Gospodarczego. Celem konkursu jest wyłonienie podmiotu do realizacji zadania publicznego Gminy Dąbrowa Górnicza w roku 2022 z zakresu przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego pod nazwą:

Prowadzenie Dąbrowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości (DIP) w Dąbrowie Górniczej

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 250 000,00 zł rocznie.

Oferty w tym konkursie możecie przesyłać do 21 grudnia 2021 r. godzina 16.00.

 

 

Czekamy na Wasze wnioski również w obszarze kultury i sztuki.

Celem konkursu jest wyłonienie podmiotu do realizacji zadania publicznego Gminy Dąbrowa Górnicza w roku 2022 z zakresu kultury i sztuki pod nazwą:

1.1. Prowadzenie Klubu Osiedlowego  na osiedlu Łęknice w Dąbrowie Górniczej

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 60 000,00 zł rocznie

1.2. Prowadzenie Klubu na osiedlu Sikorskiego w Dąbrowie Górniczej

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 80 000,00 zł rocznie

 

Termin składania ofert w tym konkursie do 30 grudnia 2021 r. godzina 16.00.

 

 

 

Dotacje dla organizacji pozarządowych czekają także w konkursie z zakresu kultury i sztuki/promocji miasta.

Celem konkursu jest wyłonienie podmiotu do realizacji zadania publicznego Gminy Dąbrowa Górnicza w roku 2022 z zakresu kultury i sztuki/promocji miasta pod nazwą:

Prowadzenie Miejskiego sklepu internetowego z pamiątkami i gadżetami miejskimi

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 110 000,00 zł rocznie

 

Termin składania ofert w tym konkursie do 30 grudnia 2021 r. godzina 16.00.

 

O dotację możecie starać się również w konkursie z zakresu upowszechniania i rozwoju sportu, turystyki i rekreacji.

Celem konkursu jest wyłonienie podmiotu do realizacji zadania publicznego Gminy Dąbrowa Górnicza w roku 2022 z zakresu upowszechniania i rozwoju sportu, turystyki i rekreacji pod nazwą:

1.1. Upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży piłki nożnej poprzez organizację na terenie Gminy Dąbrowa  Górnicza szkółek piłkarskich, bez możliwości udziału w rozgrywkach prowadzonych przez Polski Związek Piłki Nożnej.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 60 000,00 zł rocznie

Limit kwot dla jednego projektu: 10 000,00 zł

1.2. Upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży siatkówki i koszykówki poprzez realizację na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza przedsięwzięć i programów promujących w/w dyscypliny m.in. organizację szkółek siatkarskich i koszykarskich, imprez i zawodów sportowych (w tym siatkówki plażowej i streetballa) bez możliwości udziału w rozgrywkach prowadzonych przez Polskie Związki Piłki Siatkowej oraz Koszykówki.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 30 000,00 zł rocznie

Limit kwot dla jednego projektu: 10 000,00 zł

1.3. Organizacja na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza imprez  i zawodów sportowych o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym w zakresie dyscyplin: biegi, kolarstwo, nordic walking, rolkarstwo, triathlon, sporty wrotkarskie.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 50 000,00 zł rocznie
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Limit kwot dla jednego projektu: 10 000,00 zł

1.4. Organizacja na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza imprez i zawodów sportowych o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym w zakresie boksu oraz sztuk walki.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 30 000,00 zł rocznie
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Limit kwot dla jednego projektu: 10 000,00 zł

1.5. Organizacja dla mieszkańców miasta, na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza, jak również poza jej granicami, imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 30 000,00 zł rocznie
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Limit kwot dla jednego projektu: 10 000,00 zł

1.6. Organizacja dla młodzieży oraz mieszkańców miasta, na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza, przedsięwzięć i programów usportowienia w zakresie różnych dyscyplin sportu bez możliwości udziału w zawodach, imprezach, rozgrywkach itp. prowadzonych przez polskie związki sportowe.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 50 000,00 zł rocznie
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Limit kwot dla jednego projektu: 10 000,00 zł

1.7. Organizacja w dąbrowskich placówkach oświatowych pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i  młodzieży uczestniczącej w międzyszkolnej rywalizacji sportowej.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 120 000,00 zł rocznie

 

Termin składania ofert w tym konkursie do 31 grudnia 2021 r. godzina 16.00.

 

Ostatni konkurs, który mamy Wam aktualnie do zaproponowania jest również z zakresu upowszechniania i rozwoju sportu, turystyki i rekreacji.

Celem konkursu jest wyłonienie podmiotu do realizacji zadania publicznego Gminy Dąbrowa Górnicza w roku 2022 z zakresu upowszechniania i rozwoju sportu, turystyki i rekreacji pod nazwą:

1.1. Organizacja dla dzieci i młodzieży imprez sportowo-rekreacyjnych i turystycznych w ramach  Dąbrowskiej akcji  „Zima w mieście”.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 30 000,00 zł rocznie

Limit kwot dla jednego projektu: 10 000,00 zł

Termin składania ofert w tym konkursie do 4 stycznia 2022 r. godzina 16.00.

 

Pamiętajcie, że wnioski należy składać za pośrednictwem platformy Witkac.pl