PoWtŚrCzPtSoNd
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29 30

Udostępnij:

Kolejne konkursy dla NGO ogłoszone!

Poniedziałek, 29 listopada, 2021, #Dotacje, #Aktualności

Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza ogłosił aż 3 konkursy na dotacje z budżetu miasta na realizację w 2022 r. zadań w takich obszarach jak: Przeciwdziałania patologiom społecznym i profilaktyki uzależnień; Pomocy społecznej; Wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

 

Poniżej przedstawiamy listę ogłoszonych konkursów, w których Wasza organizacja pozarządowa może starać się o dotację

 

PREZYDENT MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego z obszaru przeciwdziałania patologiom społecznym i profilaktyki uzależnień.

Celem konkursu jest wyłonienie podmiotu do realizacji zadania publicznego Gminy Dąbrowa Górnicza w roku 2022 z obszaru przeciwdziałania patologiom społecznym i profilaktyki uzależnień pod nazwą:

1. Udzielanie porad prawnych dla osób z problemem uzależnień, współuzależnionych oraz ich rodzin, a także osób z problemem przemocy w rodzinie, w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  w Mieście Dąbrowa Górnicza.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 20 000,00 zł rocznie

 

Termin składania ofert w tym konkursie do 20 grudnia 2021 r. godzina 16.00.

KONKURS OGŁOSZONY ZA POMOCĄ PLATFORMY ELETRONICZNEJ WITKAC.PL. ABY ZŁOŻYĆ WNIOSEK DO TEGO KONKURSU, ZAŁÓŻ KONTO NA PLATFORMIE WITKAC.PL. KONIECZNE JEST PRZESŁANIE SKANU Z POTWIERDZENIEM ZŁOŻENIA OFERTY WYGENEROWANEGO Z SYSTEMU WITKAC.PL, KTÓRY ZAWIERAŁ BĘDZIE SUMĘ KONTROLNĄ, NA ADRES: CAO@DG.PL W TERMINIE 20 GRUDNIA 2021 R. GODZINA 16.00.

Szczegółowe informacje i dokumenty na BIP

Treść ogłoszenia

Link do ogłoszenia na platformie witkac.pl

 

 

PREZYDENT MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA  ogłasza konkurs na dotacje z budżetu miasta na realizację poniżej proponowanych zadań własnych gminy z zakresu POMOCY SPOŁECZNEJ w 2022 r.

Celem konkursu jest wyłonienie podmiotu do realizacji zadania publicznego Gminy Dąbrowa Górnicza w roku 2022 z zakresu pomocy społecznej pod nazwą:

1.1. Udzielenie schronienia w Schronisku dla Bezdomnych dla osób bezdomnych z Dąbrowy Górniczej.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 183 000,00 zł rocznie

1.2. Udzielenie schronienia w Schronisku dla Bezdomnych z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych z Dąbrowy Górniczej.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 490 000,00 zł rocznie

1.3. Prowadzenie Noclegowni z Ogrzewalnią dla bezdomnych z Dąbrowy Górniczej

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 300 000,00 zł rocznie

1.4. Dystrybucja żywności dla najuboższych mieszkańców Dąbrowy Górniczej przekazywanej nieodpłatnie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD)

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 25 000,00 zł rocznie

 

Termin składania ofert w tym konkursie do 20 grudnia 2021 r. godzina 16.00.

KONKURS OGŁOSZONY ZA POMOCĄ PLATFORMY ELETRONICZNEJ WITKAC.PL. ABY ZŁOŻYĆ WNIOSEK DO TEGO KONKURSU, ZAŁÓŻ KONTO NA PLATFORMIE WITKAC.PL. KONIECZNE JEST PRZESŁANIE SKANU Z POTWIERDZENIEM ZŁOŻENIA OFERTY WYGENEROWANEGO Z SYSTEMU WITKAC.PL, KTÓRY ZAWIERAŁ BĘDZIE SUMĘ KONTROLNĄ, NA ADRES: CAO@DG.PL W TERMINIE 20 GRUDNIA 2021 R. GODZINA 16.00.

Szczegółowe informacje i dokumenty na BIP

Treść ogłoszenia

Link do ogłoszenia na platformie witkac.pl

 

 

PREZYDENT MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA ogłasza  otwarty konkurs ofert na dotacje z budżetu miasta na realizację w 2022 r. proponowanych poniżej zadań własnych gminy z zakresu WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ.

Celem konkursu jest wyłonienie podmiotu do realizacji zadania publicznego Gminy Dąbrowa Górnicza w roku 2022 z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą:

1.1. Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 108 000,00 zł rocznie

1.2. Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 115 200,00 zł rocznie

1.3. Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę w dzielnicy Ząbkowice.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 128 160,00 zł rocznie

 

Termin składania ofert w tym konkursie do 20 grudnia 2021 r. godzina 16.00.

KONKURS OGŁOSZONY ZA POMOCĄ PLATFORMY ELETRONICZNEJ WITKAC.PL. ABY ZŁOŻYĆ WNIOSEK DO TEGO KONKURSU, ZAŁÓŻ KONTO NA PLATFORMIE WITKAC.PL. KONIECZNE JEST PRZESŁANIE SKANU Z POTWIERDZENIEM ZŁOŻENIA OFERTY WYGENEROWANEGO Z SYSTEMU WITKAC.PL, KTÓRY ZAWIERAŁ BĘDZIE SUMĘ KONTROLNĄ, NA ADRES: CAO@DG.PL W TERMINIE 20 GRUDNIA 2021 R. GODZINA 16.00.

Szczegółowe informacje i dokumenty na BIP

Treść ogłoszenia

Link do ogłoszenia na platformie witkac.pl