PoWtŚrCzPtSoNd
01020304050607
08091011121314
15 161718192021
22232425262728
2930

Udostępnij:

Zwolnienia z czynszu dla NGO

Poniedziałek, 15 listopada, 2021, #Aktualności, #Lokale dla NGO

Organizacjom, które zamierzają ubiegać się o zwolnienie z opłaty czynszowej na rok 2022, przypominamy o konieczności złożenia wniosków. W myśl zapisów, które znajdą Państwo w Zarządzeniu Prezydenta miasta regulującym kwestie zwolnień z opłat, organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne oraz organizacje kombatanckie zamierzające ubiegać się o zwolnienie z opłat czynszowych w lokalach wynajmowanych z zasobów gminy proszone są o złożenie wniosku w nieprzekraczalnym terminie 30 listopada 2021 r. Niezłożenie wniosku traktowane będzie jako brak chęci ubiegania się o zwolnienie.    

 

Z powodu wciąż trwającej pandemii COVID-19, prosimy o przesyłanie wniosków wraz z załącznikami tylko w formie elektronicznej na adres: mzbm@mzbm.com.pl wraz z kopią na adres: cao@dg.pl. Warunkiem koniecznym zwolnienia z czynszu jest niezaleganie z opłatami wobec MZBM. Jeśli zaległość wystąpiła, proszę o przesłanie zawartej z MZBM ugody o rozłożeniu zaległości na raty. Dodatkowo konieczne jest załączenie sprawozdania finansowego za rok 2020.          

 

Organizacje pozarządowe, które zamierzają ubiegać się o zwolnienie z opłat zachęcam, aby przed wysłaniem wniosku do MZBM, sprawdzić jego treść z pracownikami Centrum Aktywności Obywatelskiej Wydziału Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej. W razie jakichkolwiek pytań w tej sprawie proszę o kontakt z Zespołem ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi telefonicznie 668 573 952 lub mailowo cao@dg.pl.    

 

Zasady zwolnienia organizacji pozarządowych oraz organizacji kombatanckich z oplat czynszowych w lokalach wynajmowanych z zasobów gminy reguluje Uchwała Nr LIII/1016/06 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej w sprawie: określenia zasad zwolnienia organizacji pozarządowych oraz organizacji kombatanckich z oplat czynszowych w lokalach wynajmowanych z zasobów gminy.

 

O konieczności złożenia wniosków przypominamy w związku z wydanym w dniu 14 lipca 2016 r. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza nr 1139.2016 w sprawie: wprowadzenia zmian do Zarządzenia nr 692.2015 Prezydenta Miasta  Dąbrowa Górnicza z dnia 9.12.2015 r. w sprawie: przyjęcia regulaminu opiniowania wniosków o zwolnienie organizacji pozarządowych oraz organizacji kombatanckich z opłat czynszowych w lokalach wynajmowanych z zasobów gminy.