PoWtŚrCzPtSoNd
01020304050607
08091011121314
15 161718192021
22232425262728
2930

Udostępnij:

Zgłoszenia do komisji konkursowych

Poniedziałek, 15 listopada, 2021, #Współpraca z miastem, #Aktualności

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 2085.2021 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza oraz zgodnie z Zarządzeniem nr 2086.2021 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 10.11.2021 r., rusza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisjach konkursowych oceniających oferty złożone w konkursie na dofinansowanie projektów w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w konkursie na dofinansowanie projektów w trybie art. 16a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (regranting). Zgłoszenia należy dostarczyć do 22 listopada 2021 r.

 

Zgłoszenia kandydatów do komisji może dokonać organizacja pozarządowa oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Każdy z podmiotów ma prawo zgłosić swojego kandydata do następujących z komisji:

 • w obszarze: Kultury i sztuki,
 • w obszarze: Upowszechniania i rozwoju sportu, turystyki i rekreacji,
 • w obszarze: Promocji miasta,
 • w obszarze: Ochrony środowiska, ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 • w obszarze: Wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 • w obszarze: Przeciwdziałania patologiom społecznym i profilaktyki uzależnień,
 • w obszarze: Oświaty i wychowania,
 • w obszarze: Upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności oraz ratownictwa ochrony ludności,
 • w obszarze: Rewitalizacji i rozwoju miasta,
 • w obszarze: Przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego,
 • w obszarze: Pomocy społecznej,
 • w obszarze: Udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa
 • w obszarze: Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • w obszarze: Ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,

Podmiot dokonujący zgłoszenia do danej komisji nie może ubiegać się o dotacje w tym obszarze.

 

Zgłoszenie kandydata musi być dokonane przez uprawnione do tego statutowo organy, co będzie podlegało weryfikacji przez Wydział Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej.

Za pracę w komisjach nie przysługuje wynagrodzenie ani dieta, a praca w komisjach ma charakter społeczny.

Zgłoszenia należy składać pisemnie na załączonym formularzu w nieprzekraczalnym terminie do 22 listopada 2021 roku w Wydziale Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej ul. Sienkiewicza 6a lub mailowo na adres cao@dg.pl

 

W przypadku komisji regrantingowej - zgłoszenia kandydatów do komisji może dokonać organizacja pozarządowa oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Każdy z podmiotów ma prawo zgłosić swojego kandydata do komisji.

Podmiot dokonujący zgłoszenia do danej komisji nie może ubiegać się o dotacje w tym obszarze.

Zgłoszenie kandydata musi być dokonane przez uprawnione do tego statutowo organy, co będzie podlegało weryfikacji przez Wydział Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej.

Za pracę w komisjach nie przysługuje wynagrodzenie ani dieta, a praca w komisjach ma charakter społeczny.

Zgłoszenia należy składać pisemnie na załączonym formularzu w nieprzekraczalnym terminie do 22 listopada 2021 roku w Wydziale Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej ul. Sienkiewicza 6a lub mailowo na adres cao@dg.pl.