PoWtŚrCzPtSoNd
010203
04050607080910
11121314 151617
18192021222324
25262728293031

Udostępnij:

Konsultujemy RPW

Czwartek, 14 października, 2021, #Aktualności

Drodzy pozarządowcy!

Przygotowanie i konsultacje mapy drogowej współpracy Dąbrowy Górniczej z organizacjami społecznymi wkraczają w ostatnią fazę. 15 października rozpoczynamy konsultacje całości dokumentu.  

W III etapie konsultacji „Programu współpracy na rok 2022” poddajemy całość projektu Programu współpracy Gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 w trybie Uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej. Do 9 października można zgłaszać uwagi.  

Program do pobrania: 

w wersji pdf  

Konsultacje odbywają się zgodnie z procedurami w sprawie: sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.  

Zobacz ogłoszenie o konsultacjach 

Termin rozpoczęcia konsultacji: 15.10.2021

Termin zakończenia konsultacji: 25.10.2020  

Elektroniczna wersja treści projektu jest dostępna:

- www.bip.dabrowa-gornicza.pl w zakładce: "Konsultacje z organizacjami pozarządowymi",

- ngo.dabrowa-gornicza.pl w zakładce "Konsultacje aktów prawa miejscowego"  

 

Papierowa wersja treści projektu jest dostępna:

Wydział Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej – Centrum Aktywności Obywatelskiej w Dąbrowie Górniczej (ul. Sienkiewicza 6a) pok. 9  tel. 668 573 952, mail: cao@dabrowa-gornicza.pl  

Osobą odpowiedzialną za konsultacje jest:

Magdalena Mike – Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej, Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi  tel. 668 573 952, mail: cao@dabrowa-gornicza.pl  

 

Sposób wnoszenia uwag i opinii: Opinie i uwagi należy składać na załączonym wniosku w nieprzekraczalnym terminie do 25.10.2021 r. (decyduje data wpływu) w następujący sposób:

- w formie pisemnej w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej lub listownie na adres: 41-300, Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej - Wydział Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej, ul. Graniczna 21,

- w formie elektronicznej na adres: konsultacje.ngo@idabrowa.pl   

Przygotowanie projektu Programu współpracy zostało poprzedzone:     

  • Zbieraniem zadań proponowanych do realizacji w roku 2022 przez NGO i wydziały/biura merytoryczne,     
  • Zbieraniem od NGO uwag do obecnie funkcjonującego programu współpracy,     
  • Spotkaniami grupy ds. dotacji 2022,     
  • Spotkaniami grup branżowych Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych,     
  • Spotkaniami branżowymi z naczelnikami i pracownikami Urzędu Miejskiego i przedstawicielami organizacji pozarządowych.  

Opiniować "Program współpracy na rok 2022" będzie Dąbrowskie Forum Organizacji Pozarządowych i Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza.