PoWtŚrCzPtSoNd
01
02030405060708
09101112131415
16171819202122
232425 26272829
3031

Udostępnij:

Znamy opinie wydziałów o propozycjach zadań ngo

Środa, 25 sierpnia, 2021, #Aktualności

Pomimo okresu wakacyjnego trwają prace nad przygotowaniem Rocznego programu współpracy Gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022. 

 

Pracownicy Wydziałów Merytorycznych zaopiniowali propozycje zadań publicznych zgłoszonych do realizacji przez podmioty społeczne. Organizacje, które w pierwszym etapie tworzenia dokumentu nadesłały pomysły na działania w 2022 roku zachęcamy do zapoznania się z uzasadnieniem możliwości realizacji bądź jej braku przy wsparciu finansowym Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.

- opinie zadań przesłanych przez ngo – wersja edytowalna

- opinie zadań przesłanych przez ngo – wersja pdf 

 

Przypominamy, iż we wrześniu czekają nas spotkania branżowe z Naczelnikami Wydziałów merytorycznych zlecających zadania organizacjom pozarządowym. Spotkania są szansą na wypracowanie nowych zadań priorytetowych bądź korektę dotychczasowych założeń, dlatego ważne, by organizacje pozarządowe, które zamierzają ubiegać się o środku publiczne wzięły w nich udział.

 

Harmonogram spotkań (zgodnie z zapisami Zarządzenia Nr 1843.2021 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza w sprawie: przeprowadzenia konsultacji oraz przygotowania projektów: Rocznego Programu współpracy Gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 oraz Programu wieloletniego) przedstawia się następująco:     

Obszar: Upowszechnianie i rozwój sportu, turystyki i rekreacji    

2 września 2021 r. od godz. 16.00          

 

Obszar: Rewitalizacja i rozwój miasta     

Obszar: Przedsiębiorczość i rozwój gospodarczy     

Obszar: Wspierania społeczności lokalnych     

6 września 2021 r. od godz. 16.00          

 

Obszar: Ochrona środowiska, ekologia, ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego    

7 września 2021 r. od godz. 16.00     

 

Obszar: Oświata i wychowanie    

8 września 2021 r. od godz. 16.00      

 

Obszar: Przeciwdziałanie patologiom społecznym i profilaktyka uzależnień     

Obszar: Ochrona i promocja zdrowia oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych     

Obszar: Pomoc społeczna      

Obszar: Wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej     

9 września 2021 r. od godz. 16.00          

 

Obszar: Kultura i sztuka     

Obszar: Promocja miasta     

13 września 2021 r. od godz. 16.00     

 

Obszar: Upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności oraz ratownictwa i ochrony ludności    

14 września 2021 r. od godz. 16.00  

 

Wszystkie spotkania odbywały się będą w Centrum Aktywności Obywatelskiej, ul. Sienkiewicza 6a, prosimy o wcześniejsze zgłoszenia mailowe bądź telefoniczne (e-mail: cao@dg.pl, tel.: 668 573 952).  

 

Pierwszy etap przygotowania RPW w liczbach przedstawia się następująco: 150 propozycji działań nadesłanych przez podmioty społeczne, 44 zadania priorytetowe wskazane przez Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej  i 23 organizacje, które wzięły udział w konsultacjach założeń do zasad przyznawania i rozliczania dotacji to bilans prac w pierwszym etapie przygotowania Rocznego Programu Współpracy na rok 2022

Lista zadań priorytetowych wskazanych przez UM - wersja .pdf

Lista zadań priorytetowych wskazanych przez UM - wersja .doc

Lista zadań priorytetowych wskazanych przez UM - wersja .pdf – aktualizacja 25.08 

Lista zadań priorytetowych wskazanych przez UM - wersja .doc - aktualizacja 25.08

Lista zadań wskazanych przez NGO - wersja .pdf

Lista zadań wskazanych przez NGO- wersja .doc

 

Określone zostały także planowane formy współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2022. 

Lista form współpracy – wersja .pdf

Lista form współpracy – wersja.doc

 

Przypominamy, że harmonogram pracy nad Programem współpracy na rok 2022 określony został Zarządzeniem Prezydenta Miasta, jego przebieg koordynuje Wydział Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej. W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości związanych z tworzeniem dokumentu zachęcamy do kontaktu z Magdaleną Mike, Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.