PoWtŚrCzPtSoNd
010203040506
07080910111213
141516 17181920
21222324252627
282930

Udostępnij:

Nowe zasady użytkowania CAO

Środa, 16 czerwca, 2021, #Centrum, #Aktualności

Z uwagi na obecną sytuację związaną z kolejną falą epidemii Covid-19 podjęliśmy decyzję o wprowadzeniu dodatkowych zasad bezpieczeństwa, prosimy użytkowników i organizacje korzystające z pomieszczeń w Centrum Aktywności Obywatelskiej o przestrzeganie wprowadzonych zasad. Jesteśmy do dyspozycji organizacji pozarządowych, mieszkańców i aktywistów za pomocą środków komunikacji elektronicznej (rekomendujemy doradztwo mailowe, telefoniczne czy za pomocą MS Teams). Wizyty w Centrum będą odbywały się wyłącznie po wcześniejszym umówieniu.

 

Pracownicy Centrum pracują:

Zespół ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi 

  • od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00
  • tel. 668 573 952
  • e-mail – cao@dg.pl

 

Zespół ds. Budżetu Partycypacyjnego, Budżetu Obywatelskiego i Konsultacji Społecznych

  • poniedziałek - środa 8.00-16.00, czwartek 8.00-18.00, piątek 8.00-14.00
  • tel. 518 270 597
  • e-mail – twojadabrowa@dg.pl; bo@dg.pl; konsultacje@dg.pl 

 

Organizacje pozarządowe mające siedzibę w Centrum w dalszym ciągu mogą korzystać ze swojej przestrzeni biurowej, z zachowaniem standardów sanitarnych, o których mowa poniżej. Zachęcamy do rozważenia możliwości prowadzenia pracy zdalnej. 

 

Odbiór zaległej poczty będzie możliwy u pracowników Centrum Aktywności Obywatelskiej. Pracownicy będą odbierać zarówno przesyłki zwykłe, jak i polecone.

 

Zasady ogólne:

- Korzystanie z pomieszczeń powinno być podyktowane faktyczną potrzebą NGO.

- Klucze do pokoi wydawane są na portierni. Konieczne jest poświadczenie odbioru/zdania kluczy podpisem na liście. Klucze mogą pobierać wyłącznie osoby, które zostały wskazane w porozumieniu z CAO.

- Obowiązuje całkowity zakaz używania pomieszczeń socjalnych. Prosimy również o niekorzystanie z dostępnych tam naczyń i stosowanie kubków jednorazowych.

- Wszystkie osoby wchodzące do budynku muszą być wyposażone w maseczkę. Mają też obowiązek zdezynfekować ręce - płyn do dezynfekcji jest dostępny w żółtym pojemniku przy wejściu do CAO (dezynfekcja dotyczy także osób, które do CAO wchodzą w rękawiczkach).

- W częściach wspólnych konieczne jest używanie środków ochrony osobistej. Zalecamy także stosowanie środków ochrony osobistej podczas odbywającego się spotkania/zebrania.

- Konieczne jest zachowanie 2 metrowego odstępu między osobami przebywającymi w CAO.

 

Zasady korzystania z sal 8, 10 i 113:

- Przed wejściem na teren Centrum Aktywności Obywatelskiej każda osoba zobowiązana jest do dezynfekcji rąk.

- W częściach wspólnych CAO konieczne jest używanie środków ochrony osobistej. Zalecamy także stosowanie środków ochrony osobistej podczas odbywającego się spotkania/zebrania z udziałem organizacji.

- Rekomendujemy zachowanie 2 metrowego odstępu między osobami przebywającymi w pomieszczeniach szkoleniowych. Pomogą w tym Państwu wyznaczone strefy.

- Obowiązuje całkowity zakaz używania pomieszczeń socjalnych.

-Osoba prowadząca spotkanie zobowiązana jest do sporządzenia listy obecności osób uczestniczących wraz z informacją o stanie ich zdrowia oraz powiadomienia o ew. zachorowaniu w/w osób na COVID-19. 

- Osoba, która sporządziła listę obecność proszona jest o zachowanie jej w terminie 21 dni od momentu spotkania, na którym została sporządzona.

- W poszczególnych salach szkoleniowych obowiązują limity osób. W przypadku sali nr 8 jest to 25 osób, sali nr 10 – 6 osób, natomiast w sali nr 113 limit wynosi 15 osób.

- Organizacja jest zobowiązana do dezynfekcji wszystkich przedmiotów użytkowanych przez uczestników spotkania/zebrania. Środki do dezynfekcji zapewnia CAO. W przypadku dłużej trwającego zebrania zaleca się zastosowanie min. 15 minutowej przerwy, w której powinno dokonać się dezynfekcji i wietrzenia sali.

- Za przestrzeganie w/w procedur odpowiada Zarząd Stowarzyszenia. W przypadku braku ich przestrzegania CAO zastrzega możliwość anulowania kolejnych spotkań/zebrań Stowarzyszenia.

- Pomiędzy kolejnymi rezerwacjami sal przez organizacje musi być minimum 30 minut przerwy. Rezerwacji sal należy dokonywać z min. 1 dniowym wyprzedzeniem.

 

Zasady korzystania z siedzib NGO:

- Korzystanie z pomieszczeń będących siedzibą NGO, odbywa się z zachowanie przywołanych powyżej zasad ogólnych.

- Ilość osób, które znajdują się jednocześnie w pomieszczeniu uzależniona jest od jego powierzchni.

- Konieczne jest zachowanie 2 metrowego odstępu między osobami przebywającymi w pomieszczeniu

- Rekomenduje się, aby w pomieszczeniu zajmowanym przez NGO przebywała maksymalnie 1 osoba spoza organizacji. Goście/klienci poszczególnych NGO zobowiązani są czekać na przyjęcie na zewnątrz budynku CAO.

- Przedstawiciel Zarządu zobowiązany jest prowadzić rejestr osób, które przychodzą do NGO oraz powiadomić o ew. zachorowaniu w/w osób na COVID-19. Fakt ten, po otrzymaniu takiej informacji, należy zgłosić niezwłocznie pracownikowi CAO.

- Organizacja jest zobowiązana do dezynfekcji wszystkich przedmiotów użytkowanych przez członków NGO i jej gości/interesantów. Środki do dezynfekcji powinna zapewnić organizacja. W przypadku dłużej trwającego spotkania zaleca się zastosowanie min. 15 minutowej przerwy w tracie której zaleca się przewietrzenie sali.

- Za przestrzeganie w/w procedur odpowiada Zarząd Stowarzyszenia. W przypadku braku ich przestrzegania zespół CAO zastrzega sobie prawo do anulowania możliwości korzystania z pomieszczeń w budynku CAO.

- Pomiędzy kolejnymi wizytami osób z zewnątrz organizacja musi zapewnić minimum 5 minut przerwy, którą powinna poświęcić na dezynfekcję i wietrzenie pomieszczenia.

- W czasie korzystania z przestrzeni CAO prosimy o ograniczyć do minimum przemieszczanie się po budynku.  

 

Mediacje

Dopuszczana jest możliwość organizowania mediacji przez Stowarzyszenia mające u nas siedzibę. Mediacje mogą się odbywać wyłącznie w pokoju nr 6 (w przypadku Centrum Komunikacji i Mediacji Dialog oraz Stowarzyszenia Linia). Osoby przychodzące na mediacje czekają na nie przed budynkiem CAO i są wpuszczane do budynku przez mediatora (nie ma możliwości oczekiwania na mediację na korytarzu). Jednocześnie w pokoju mogą przebywać 3 osoby + mediator (1 osoba). Podczas mediacji obowiązują zasady ogólne opisane powyżej.  

 

Karta seniora 

Wydawanie Ogólnopolskiej Karty Seniora w Centrum Aktywności Obywatelskiej jest możliwe.

 

Wprowadzone zasady są mają charakter tymczasowy, o wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco. Prosimy o wyrozumiałość i stosowanie się do powyższych wytycznych. Mamy nadzieję, że niedługo wszelkie aktywności wrócą do stanu sprzed pandemii.