PoWtŚrCzPtSoNd
01020304
05060708091011
121314 15161718
19202122232425
2627282930

Udostępnij:

Obiegowe posiedzenie RDPP za nami

Środa, 14 kwietnia, 2021, #Współpraca z miastem, #Aktualności, #Rada Działalności Pożytku Publicznego

W dniach 13-14 kwietnia 2021 r. odbyło się obiegowe posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza kadencji 2020-2023. Było to posiedzenie Rady w tzw. trybie obiegowym.

 

Posiedzenie Rady zwołano na wniosek Przewodniczącego Rady Piotra Seremeta na podstawie Regulaminu pracy Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza paragraf 4 Organizacja pracy Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza pkt 8. W szczególnych przypadkach członkowie Rady mogą wyrażać swoje opinie i podejmować uchwały za pośrednictwem poczty elektronicznej w sposób obiegowy. Ten sposób funkcjonowania Rady jest tożsamy z odbyciem posiedzenia. Protokół z posiedzenia w trybie obiegowym powstaje na podstawie korespondencji elektronicznej. Dla ważności opinii uchwał w trybie obiegowym konieczne jest wyrażenie opinii przez połowę składu Rady. Pkt.9. Posiedzenie w trybie obiegowym może być zwoływane tylko w sytuacjach nagłych, kiedy istnieje konieczność podjęcia stanowiska przez Radę w terminie nie dłuższym niż 7 dni. Pkt 10 Posiedzenie w trybie obiegowym trwa zawsze 24 godziny. Po upływie 24 godzin zwołujący posiedzenie przesyła do wszystkich członków Rady informację o jego wyniku.

 

W posiedzeniu RDPPMDG w trybie obiegowym udział wzięli członkowie Rady: Bożena Borowiec –II Zastępca Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza; Michał Syska – Pełnomocnik Prezydenta ds. Marki Miasta, Kultury, Sportu; Sławomir Żmudka – Radny Rady Miejskiej; Piotr Seremet – Stowarzyszenie Aktywna Dąbrowa/DFOP; Łukasz Baruch – Fundacja Wygrajmy Razem/DFOP; Renata Zaremba – Stowarzyszenie Małolat/DFOP; Łukasz Kolber – Fundacja Godne Życie/DFOP; Magdalena Mike – Pełnomocnik Prezydenta ds. współpracy z ngo i przedstawiciel WOP.

 

Magdalena Mike, WOP, wysłała do wszystkich członków Rady prośbę o pozytywne zaopiniowanie kandydatur przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowej oceniających oferty złożone w konkursie na dofinansowanie projektów w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ramach art. 16A ustawy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (regranting). Kandydaturę jako jedyna zgłosiła Alicja Kowalska ze Stowarzyszenia CIVITAS. Natomiast prezydium DFOP zgłosiło do prac w komisji Łukasza Kolbera.

 

Wszyscy uczestniczący (8 członków) pozytywnie zaopiniowali przedstawione kandydatury – podjęto Uchwałę nr 9/RDPPMDG/2021 w sprawie pozytywnego zaopiniowana obu kandydatur na członków komisji konkursowej.