PoWtŚrCzPtSoNd
01020304
05060708091011
1213 1415161718
19202122232425
2627282930

Udostępnij:

Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny. Nabór wniosków trwa

Wtorek, 13 kwietnia, 2021, #Aktualności

Pierwszy konkurs w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny wystartował 17 marca o godzinie 12:00. Termin składania wniosków minie w południe 17 maja br.

 

Do składania wniosków zapraszamy organizacje pozarządowe, które samodzielnie bądź w partnerstwie przygotują projekt w jednym z trzech obszarów Programu. Organizacje, które przygotowują projekty w obszarach 1-3, mogą dodatkowo aplikować o wsparcie na rozwój swojej organizacji. 

 

Przeczytaj również: jak złożyć wniosek.

 

Wnioskodawcami, tzn. podmiotami, które mogą składać wnioski samodzielnie lub być liderami partnerstw ubiegających się o granty, mogą być:     

 • stowarzyszenia, fundacje i związki stowarzyszeń;    
 • spółdzielnie socjalne;    
 • spółki non-profit;    
 • koła gospodyń wiejskich;    
 • kościelne osoby prawne, o ile ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, są zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, mają możliwość samodzielnego zaciągania zobowiązań.   

 

Wnioski można złożyć wyłącznie w Elektronicznym Systemie Naboru Wniosków i Zarządzania Projektami, zwanym dalej generatorem, dostępnym na stronie: http://generator.aktywniobywatele-regionalny.org.pl/.

 

Zaproszenie do składania wniosków na projekty tematyczne w pierwszym konkursie grantowym

Operator Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny, tj. konsorcjum organizacji w składzie: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego (lider), Fundacja Edukacja dla Demokracji i Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, zapraszają do składania wniosków w pierwszym konkursie grantowym na projekty tematyczne. Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny jest finansowany przez Islandię, Norwegię i Liechtenstein w ramach Funduszy EOG. 

 

Kwota przeznaczona na granty w pierwszym konkursie wynosi 11 955 000 EUR, w podziale na poszczególne obszary wsparcia:     

 • Obszar 1. Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane z równością płci): kwota 2 850 000 EUR,    
 • Obszar 2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu: kwota 2 950 000 EUR,    
 • Obszar 3. Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną środowiska): kwota 4 155 000 EUR,    
 • Obszar 4. Wsparcie rozwoju sektora społecznego (realizowane jako moduł w projektach z obszarów 1-3): kwota 2 000 000 EUR. 

 

W konkursie można składać wnioski w ścieżce na małe albo na duże granty.

Małe granty:     

 • minimalna kwota grantu: 6000 EUR,    
 • maksymalna kwota grantu: 23 000 EUR,    
 • czas realizacji: od 6 do 18 miesięcy,    
 • wkład własny: nieobowiązkowy,    
 • dla organizacji działających od minimum 6 miesięcy (licząc od terminu ogłoszenia naboru wniosków, tj. 17 marca 2021 roku),    
 • konieczność wykazania w zespole realizującym przynajmniej jednej osoby z doświadczeniem w wybranym obszarze tematycznym,    
 • możliwość uzyskania dodatkowych środków na współpracę dwustronną z podmiotami z Państw-Darczyńców: do 3450 EUR (maksymalnie 15% kwoty grantu),    
 • możliwość uzyskania dodatkowych środków na rozwój instytucjonalny Wnioskodawcy: do 5060 EUR (maksymalnie 22% kwoty grantu).   

 

Duże granty:     

 • minimalna kwota grantu: 23 001 EUR,    
 • maksymalna kwota grantu: 84 000 EUR,    
 • czas realizacji: od 12 do 24 miesięcy,    
 • wkład własny: nieobowiązkowy,    
 • dla organizacji działających od minimum 12 miesięcy (licząc od terminu ogłoszenia naboru wniosków, tj. 17 marca 2021 roku),    
 • wymóg wobec Wnioskodawcy wykazania doświadczenia realizacji przynajmniej 3 projektów w wybranym obszarze tematycznym w ciągu ostatnich trzech lat (zrealizowanych i – w przypadku projektów finansowanych z dotacji – rozliczonych do terminu ogłoszenia naboru wniosków, tj. 17 marca 2021 roku),    
 • możliwość uzyskania dodatkowych środków na współpracę dwustronną z podmiotami z Państw-Darczyńców: do 12 600 EUR (maksymalnie 15% kwoty grantu),    
 • możliwość uzyskania dodatkowych środków na rozwój instytucjonalny Wnioskodawcy: do 18 480 EUR (maksymalnie 22% kwoty grantu).   

 

Operator zastrzega sobie możliwość przesuwania środków pomiędzy konkursami oraz latami realizacji Programu. 

 

Termin składania wniosków:     

 • od 17 marca 2021 od godz. 12.00 w południe do 17 maja 2021 do godziny 12.00 w południe czasu polskiego.   

 

Termin ogłoszenia wyników:     

 • oceny formalnej wniosków: do 11 czerwca 2021,   
 • oceny merytorycznej wniosków: do 30 września 2021.

 

Wszystkie wymagane dokumenty oraz więcej szczegółów znajdziecie pod tym linkiem