PoWtŚrCzPtSoNd
01020304050607
08091011121314
15161718192021
222324 25262728
293031

Udostępnij:

Granty zewnętrzne czekają na Twoje zgłoszenie

Środa, 24 marca, 2021, #Dotacje, #Aktualności, #Granty zewnętrzne

Aktywność to pojęcie wieloaspektowe. W Dąbrowie Górniczej, najbardziej lubimy aktywność obywatelską. Budząca się do życia przyroda, może być dobry zwiastunem do stworzenia nowych inicjatyw i projektów. Potrzebne będą: pomysł, zasoby ludzkie i… fundusze. Na szczęście środki na realizację naszych celów mogą być bliżej niż nam się wydaje. 

 

Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego stworzyło program NOWEFIO. Za cel postawiono sobie zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne. Działania te mają opierać się na poprawie samoorganizacji społecznej, wzroście znaczenia oraz wzmocnieniu inicjatyw sektora obywatelskiego w życiu publicznym . Oferty można składać w ramach tzw. Priorytetów:

1. Mikro- inicjatywy: organizacje małe o zasięgu lokalnym i małym stażu działania oraz grupy nieformalne. Realizacja zadania odbywa się poprzez wyłonienie zleceniobiorców, którzy będą mieli za zadanie rozwijać i wzmacniać wspólnoty lokalne poprzez realizację oddanych inicjatyw. Środki przeznaczone na dotacje to: 16 000 000, 00 zł.

2. Organizacje obywatelskie na rzecz dobra wspólnego: zadanie realizowane będzie przez obywateli działających w strukturach organizacji obywatelskich. Celem tych działań powinno być budowanie i powiększanie kapitału społecznego. Środki przeznaczone na dotacje to: 20 800 000, 00 zł.

3. Organizacje obywatelskie w życiu publicznym: wykonywane działania powinny przyczyniać się do zwiększania obecności organizacji obywatelskich w życiu publicznym (tworzenie debat publicznych, konsultacji społecznych). Środki przeznaczone na dotacje to: 20 000 000, 00 zł.

4. Wspieranie kompetencji organizacji obywatelskich: projekty realizowane w tej grupie powinny przyczyniać się do poprawy zarządzania w organizacjach obywatelskich; budować, tworzyć i doskonalić struktury oraz zasoby; rozwijać strategie działań organizacji. Środki przeznaczone na dotacje to: 20 000 000, 00 zł. 

 

OFERTA WSPÓLNA: ofertę tą mogą złożyć co najmniej 2 organizacje pozarządowe lub inne podmioty uprawnione do aplikowania o środki w ramach konkursu NOWEFIO. 

Nabór trwa do 29 marca 2021 roku.  Więcej informacji na stronie niw.gov.pl  

 

Kolejnym programem wsparcia jest program Aktywni +. Jest to konkurs skierowany do osób starszych. Jego celem jest zwiększenie uczestnictwa osób starszych w kontakty społeczne poprzez wzbogacenie oferty zagospodarowania ich czasu wolnego; zwiększenie zaangażowania osób starszych w procesy partycypacyjne zachodzące w życiu publicznym; budowanie pozytywnego wizerunku starości i starzenia się. 

W ramach Programu organizacje pozarządowe i inne podmioty działające na rzecz osób starszych będą mogły ubiegać się o dofinansowanie w ramach 4 priorytetów:

1. Aktywność społeczna: działania  mające na celu zwiększenie udziału osób starszych w aktywnych formach spędzania wolnego czasu, wspieranie seniorów mniej samodzielnych; zwiększanie zainteresowania i zaangażowania osób starszych w obszarze rynku pracy.

2. Partycypacja społeczna: przyczyniająca się do wzmacniania samoorganizacji środowiska osób starszych oraz zwiększania wpływu osób starszych na decyzje dotyczące warunków życia obywateli.

3. Włączanie cyfrowe: działania obejmują zwiększanie umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami i korzystanie z nowych mediów przez osoby starsze.

4. Przygotowanie do starości: realizowane poprzez wzmacnianie trwałych relacji międzypokoleniowych, kształtowanie empatycznych postaw wobec osób straszych oraz upowszechnianie pozytywnego wizerunku osób starszych, a także zwiększanie bezpieczeństwa seniorów. 

Beneficjentami działań podejmowanych w ramach realizowanych projektów mogą być objęte wyłącznie osoby w wieku 60 lat i więcej. Od podmiotów ubiegających się o dofinansowanie realizacji zadania w ramach Konkursu nie jest wymagane posiadanie statusu organizacji pożytku publicznego.  

Wartość dotacji wynosi od 25 000 do 250 000. Termin składania ofert trwa do 26 marca 2021 roku do godziny 16:00.

 

Trzecią propozycją wsparcia inicjatyw jest program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Jest to jeden z 15 aktualnie realizowanych w krajach UE programów, które wspierają rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Program finansowany jest z budżetu Funduszy EOG – pomocy finansowej ustanowionej przez Islandię, Norwegię, Liechtenstein dla krajów Europy Środkowej i Południowej. Realizacja tego pomysłu ma przyczynić się do wzmocnienia społeczeństwa obywatelskiego i aktywności obywatelskiej; wzrost poparcia dla ochrony praw człowieka; wsparcie grup narażonych na wykluczenie; budowanie kultury demokratycznej i zwiększenie zaangażowania obywatelskiego. 

Pierwszy konkurs w ramach tego programu wystartował 17 marca o godzinie 12:00. Termin składania wniosków minie w południe 17 maja br. Wnioski składać mogą organizacje pozarządowe, które samodzielnie bądź w partnerstwie przygotują projekty w jednym z trzech obszarów programu.  Wnioskodawcami, które mogą składać wnioski samodzielnie lub być liderami partnerstw ubiegających się o granty, mogą być: stowarzyszenie, fundacje i związki stowarzyszeń; spółdzielnie socjalne; spółki non-profit; koło gospodyń wiejskich; kościelne osoby prawne, o ile ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.     

Termin ogłoszenia wyników: 

  • oceny formalnej wniosków: do 11 czerwca 2021 roku
  • oceny merytorycznej wniosków: do 30 września 2021 roku

Wszystkie trzy projekty mają jedną przestrzeń wspólną – kreowanie społeczeństwa obywatelskiego. Jeśli tylko macie jakiś pomysł na aktywizację społeczności mniejszej lub większej, ale martwcie się, że nie macie wystarczających funduszy to powyższe programy bez wątpienia pomogą te troski obalić i wcielić wasz pomysł w czyn.