PoWtŚrCzPtSoNd
01020304050607
08091011121314
15161718192021
2223 2425262728
293031

Udostępnij:

Nabór do komisji konkursowej

Wtorek, 23 marca, 2021, #Aktualności, #Tryb 16a UoDPPioW

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późń. zm.), art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U z 2020 r. poz. 1057 z późń. zm) oraz w związku z Uchwałą nr XXIII/478/2020 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 21 października 2020 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021", rusza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisjach konkursowych oceniających oferty złożone w konkursie na dofinansowanie projektów w trybie ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Zgłoszenia kandydatów do komisji może dokonać organizacja pozarządowa oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.   

 

Podmiot dokonujący zgłoszenia do danej komisji nie może ubiegać się o dotacje w tym obszarze - regranting.    

 

Zgłoszenia należy składać pisemnie na załączonym formularzu w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2021 r.: w Wydziale Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej Urzędu Miejskiego Centrum Aktywności Obywatelskiej w Dąbrowie Górniczej przy ul. Sienkiewicza 6a lub przesłać skan mailem na adres cao@dg.pl    

 

Za pracę w komisjach nie przysługuje wynagrodzenie ani dieta, a praca w komisjach ma charakter społeczny.

 

Komisje konkursowe będą pracować w dni powszednie (w tym z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej)

 

Komisje konkursowe mogą obradować w godzinach od 8.00 do 18.00. Dla każdej z komisji w zależności od ofert, które wpłyną na konkurs przewiduje się od 1 do 4 posiedzeń.