PoWtŚrCzPtSoNd
01020304050607
08091011121314
1516171819 2021
22232425262728

Udostępnij:

Tryb konsultacji z NGO – aktualizacja.

Piątek, 19 lutego, 2021, #Aktualności

Zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa szczegółowy sposób konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 tej ustawy projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowych tych organizacji.

 

W Dąbrowie Górniczej konsultacje aktów prawa miejscowego zostały uregulowane Uchwałą nr LV/967/10 Rady Miejskiej z 2010 roku. W związku z upływem czasu wystąpiła konieczność aktualizacji tej materii, dlatego Wydział Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej przygotował projekt nowej Uchwały.

 

Zmiany w stosunku do zapisów poprzedniej uchwały nie zmieniają trybu prowadzenia konsultacji, czas i formy składania uwag pozostaną niezmienne.

 

Zachęcamy do śledzenia wspomnianych konsultacji, które znaleźć można na stronie ngo.dabrowa-gornicza.pl w zakładce - Współpraca z miastem/ Konsultacje Aktów Prawa Miejscowego oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce – Konsultacje z organizacjami pozarządowymi.