PoWtŚrCzPtSoNd
01020304050607
08091011121314
15 161718192021
22232425262728

Udostępnij:

IV Posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego

Poniedziałek, 15 lutego, 2021, #Aktualności, #Rada Działalności Pożytku Publicznego

W dniach 9-10 lutego 2021 r. odbyło się zdalne posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza kadencji 2020-2023. Było to posiedzenie Rady w tzw. trybie obiegowym.

 

Posiedzenie Rady zwołano na wniosek Przewodniczącego Rady Piotra Seremeta na podstawie Regulaminu pracy Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza paragraf 4 Organizacja pracy Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza pkt 8. W szczególnych przypadkach członkowie Rady mogą wyrażać swoje opinie i podejmować uchwały za pośrednictwem poczty elektronicznej w sposób obiegowy. Ten sposób funkcjonowania Rady jest tożsamy z odbyciem posiedzenia. Protokół z posiedzenia w trybie obiegowym powstaje na podstawie korespondencji elektronicznej. Dla ważności opinii uchwał w trybie obiegowym konieczne jest wyrażenie opinii przez połowę składu Rady. Pkt.9. Posiedzenie w trybie obiegowym może być zwoływane tylko w sytuacjach nagłych, kiedy istnieje konieczność podjęcia stanowiska przez Radę w terminie nie dłuższym niż 7 dni. Pkt 10 Posiedzenie w trybie obiegowym trwa zawsze 24 godziny. Po upływie 24 godzin zwołujący posiedzenie przesyła do wszystkich członków Rady informację o jego wyniku.

 

W posiedzeniu RDPPMDG w trybie obiegowym udział wzięli członkowie Rady: Michał Syska – Pełnomocnik Prezydenta ds. Marki Miasta, Kultury, Sportu; Robert Witecki – Radny Rady Miejskiej; Sławomir Żmudka – Radny Rady Miejskiej; Piotr Seremet – Stowarzyszenie Aktywna Dąbrowa/DFOP; Łukasz Baruch – Fundacja Wygrajmy Razem/DFOP; Renata Solipiwko – OSP Ujejsce/DFOP; Renata Zaremba – Stowarzyszenie Małolat/DFOP; Łukasz Kolber – Fundacja Godne Życie/DFOP; Magdalena Mike – Pełnomocnik Prezydenta ds. współpracy z ngo i przedstawiciel WOP.

 

Magdalena Mike, WOP, wysłała do wszystkich członków Rady informację z prośbą od Marty Bobrowskiej-Juroff - Z-cy Naczelnika Wydziału Oświaty o zaopiniowanie projektu w sprawie wprowadzenia nowego zadania do realizacji na rok 2021 pod nazwą: Dąbrowska Szkoła Mówców – Turniej Debat Oksfordzkich. Prośba została poparta uzasadnieniem, które również otrzymali wszyscy członkowie Rady.

 

Wszyscy uczestniczący (9 członków) pozytywnie zaopiniowali propozycję Wydziału Oświaty – podjęto Uchwałę nr 3/RDPPMDG/2021 w sprawie wprowadzenia nowego zadania do realizacji na rok 2021 pod nazwą: Dąbrowska Szkoła Mówców – Turniej Debat Oksfordzkich.