PoWtŚrCzPtSoNd
01020304050607
080910 11121314
15161718192021
22232425262728

Udostępnij:

Dąbrowski Program Obywatelski 2014-2020 (aktualizacja)

Środa, 10 lutego, 2021, #Współpraca z miastem, #NGO, #Granty zewnętrzne

Na sesji Rady Miejskiej, która odbyła się dnia 27 stycznia 2021 r. roku podjęta została uchwała w sprawie przedłużenia na lata 2021 - 2022 realizacji Programu Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Dąbrowie Górniczej 2014-2020 i przyjęcia jego aktualizacji.

W efekcie prac warsztatowych, zbierania danych zastanych i dokonywania analiz przedmiotowych  wypracowano dokument, który nie tylko przedłuża na lata 2021-2022 realizację Programu Rozwoju  Społeczeństwa Obywatelskiego, lecz także wskazuje wyzwania strategiczne na najbliższe lata.

Głównym celem przyświecającym realizacji Programu Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Dąbrowie Górniczej było wskazywane zarówno intuicyjnie przez aktywistów, nazwane przez  uczestników spotkań z zakresu partycypacji i opisane przez badaczy sektora kontynuowanie działań  służących wzmocnieniu podmiotowości mieszkańców Dąbrowy Górniczej jako wspólnoty oraz  stworzenie warunków dla dalszego rozwoju instytucji społeczeństwa obywatelskiego.  

Tak zdefiniowany cel nadrzędny znajdował swoje rozwinięcie w celach strategicznych, za które przyjęte zostały: 

  • Osiągnięcie optymalnego poziomu uczestnictwa obywateli w życiu publicznym miasta, stanowiącego warunek konieczny dla stworzenia trwałych podstaw dla podmiotowej aktywności obywateli i ich wspólnot w kształtowaniu rozwoju Miasta Dąbrowa Górnicza.
  • Rozwój instytucji społeczeństwa obywatelskiego (ze szczególnym uwzględnieniem organizacji  pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej).
  • Stworzenie adekwatnych do potrzeb Dąbrowy Górniczej mechanizmów funkcjonowania  społeczeństwa obywatelskiego opartego o zasady pomocniczości, partycypacji, dialogu i partnerstwa pomiędzy administracją samorządową a aktorami społecznymi

Pobierz:

UCHWAŁA NR XXVI/559/2021 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie: "przedłużenia na lata 2021 - 2022 realizacji Programu Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Dąbrowie Górniczej  i przyjęcia jego aktualizacji"