PoWtŚrCzPtSoNd
010203
04050607080910
11121314151617
1819202122 2324
25262728293031

Udostępnij:

Pierwsze w tym roku posiedzenie DFOP

Piątek, 22 stycznia, 2021, #Aktualności, #Dąbrowskie Forum Organizacji Pozarządowych

W dniu 21 stycznia 2021 r. odbyło się posiedzenie Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych. Spotkanie odbyło się w formie online, za pomocą platformy MS Teams.

 

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele DFOP: Fundacja Godne Życie, Fundacja Droga, Stowarzyszenie NEURON, Inicjatywa Dąbrowska, Stowarzyszenie Centrum Formy, Stowarzyszenie Pogoria Biega, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Stowarzyszenie Miejska Orkiestra Dęta, Dąbrowskie Stowarzyszenie Rodzin w Kryzysie, PTTK Oddział Miejski Dąbrowa Górnicza, Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji i Rozwoju „Navigare”, SPELEOKLUB Dąbrowa Górnicza, Stowarzyszenie Kobieta Liderem Świata, Stowarzyszenie Twórców Kultury Zagłębia Dąbrowskiego, KS Mydlice, Stowarzyszenie Extreme Live For Ride, Stowarzyszenie Aktywna Dąbrowa, ASTMOODDECH, Będzińskie Stowarzyszenie Amazonek, Fundacja Wygrajmy Razem, OSP Ujejsce, ROD Apolonia, Stowarzyszenie Aktywności Społecznej Dąbrowiacy, Stowarzyszenie Sztuk Walki, Taktyki i Techniki Interwencji, Śląski Oddział Wojewódzki Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, ZHP Chorągiew Śląska Hufiec Dąbrowa Górnicza, Klub BLOK oraz przedstawiciele Wydział Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej: Magdalena Mike, Aleksandra Nadolna oraz Paweł Różycki.

 

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Łukasz Kolber, który przedstawił zebranym program posiedzenia Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych. 

 

Następnie Magdalena Mike (WOP) omówiła zaktualizowany Program Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego na lata 2021-2022. Członkowie DFOP nie wnieśli uwag i pozytywnie zaopiniowali Program ( za: 27, przeciw: 0, wstrzymało się: 0).

 

W następnym punkcie posiedzenia Jakub Leszczyński (WOP) przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Po wysłuchaniu członkowie DFOP pozytywnie zagłosowali ws. projektu uchwały (za: 27, przeciw: 0, wstrzymało się: 0).

 

Następnie Magdalena Mike (WOP) podsumowała przebieg konkursów dla organizacji pozarządowych. 

 

Ponadto Magdalena Mike (WOP) omówiła kwestię lokali dla NGO. 

 

W momencie przejścia do wolnych wniosków, Bogdan Zandecki ze Stowarzyszenia Neuron zachęcił wszystkich uczestników spotkania do promowania specjalnego kosza na plastikowe nakrętki w pobliżu ośrodka CSiR na Pogorii III.

 

Ponadto Aleksandra Nadolna (WOP) zaproponowała uczestnikom spotkania włączenie się do 29 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Członkowie DFOP zostali zachęceni do udziału w licytacjach WOŚP, jak również do podarowania przedmiotów czy usług na ww. licytacje. 

 

Ostatni wolny wniosek padł ze strony Piotra Gondarczyka ze Stowarzyszenia Aktywności Społecznej Dąbrowiacy. We wniosku zaproponowano aby członkowie DFOP ufundowali ławki rekreacyjne, które miałyby zostać zlokalizowane na Pogorii III. Zaproponowano by każda taka ławka posiadała nazwę organizacji pozarządowej, która taką ławkę ufundowała.

 

Na tym spotkanie zakończono.