PoWtŚrCzPtSoNd
010203
04050607080910
11121314151617
18192021 222324
25262728293031

Udostępnij:

Pierwsze w tym roku posiedzenie Rady

Czwartek, 21 stycznia, 2021, #Aktualności, #Rada Działalności Pożytku Publicznego

W dniu 19 stycznia 2021 r. odbyło się kolejne posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza kadencji 2020-2023. 

 

W posiedzeniu RDPPMDG udział wzięli członkowie Rady: Bożena Borowiec – Zastępca Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza, Michał Syska – Pełnomocnik Prezydenta ds. Marki Miasta, Kultury, Sportu, Robert Witecki – Radny Rady Miejskiej, Sławomir Żmudka - Radny Rady Miejskiej, Piotr Seremet – Stowarzyszenie Aktywna Dąbrowa/DFOP, Łukasz Kolber – Fundacja Godne Życie/DFOP, Renata Zaremba – Stowarzyszenie Małolat/DFOP, Łukasz Baruch – Fundacja Wygrajmy Razem/DFOP, Magdalena Mike – Pełnomocnik Prezydenta ds. współpracy z ngo i przedstawiciel WOP - Naczelnik Piotr Drygała. 

 

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Piotr Seremet, przedstawił zebranym program posiedzenia Rady Pożytku Publicznego. 

 

Następnie Z-ca Naczelnika WOP Magdalena Mike omówiła "Program Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Dąbrowie Górniczej - aktualizacja 2021". Po wysłuchaniu prezentacji Programu Rada podjęła Uchwałę nr 1/RDPPMDG/2021 w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały w sprawie: przedłużenia na lata 2021 - 2022 realizacji Programu Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Dąbrowie Górniczej  i przyjęcia jego aktualizacji (głosowało 9 osób: 9 osób za, 0 osób przeciw, 0 wstrzymało się od głosu).  

 

W kolejnym punkcie Naczelnik Wydziału Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej Piotr Drygała przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Po wysłuchaniu prezentacji Rada podjęła Uchwałę nr 2/RDPPMDG/2021 w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (głosowało 9 osób: 9 osób za, 0 osób przeciw, 0 wstrzymało się od głosu).  

 

Po omówieniu projektów uchwał przystąpiono do poruszenia kwestii związanych z prezentacją wyników konkursów na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe (I tura) oraz zwolnieniami z czynszów dla organizacji pozarządowych.