PoWtŚrCzPtSoNd
010203
0405060708 0910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Udostępnij:

Program Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego - aktualizacja

Piątek, 8 stycznia, 2021, #NGO, #Aktualności

Przez ostatnie 13 lat dokumentem, który stanowił drogowskaz po dąbrowskim społeczeństwie obywatelskim był Program Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego na lata 2008-2013 i 2014-2020. Jego główne funkcje skupione były wokół: edukacji, integracji i mobilizacji do działania rozumianych jako: oddziaływanie mające wpływ na kształt obywatelskiej świadomości i obywatelskich postaw, na partnerskie relacje między podmiotami uczestniczącymi we wspólnej budowie programu i realizacji jej celów oraz zespół merytorycznych treści oraz praktycznych instrumentów inspirujących obywateli, władze publiczne, inne określone środowiska do aktywności w procesie budowy społeczeństwa obywatelskiego. Dokument spełniał także swoją funkcję programową rozumianą jako bezpośrednie oddziaływanie na proces budowy programów szczegółowych dotyczących opisanych w programie zagadnień mających na celu realizację strategii oraz pośrednie relacje z innymi strategiami i dokumentami ważnymi z punktu widzenia Dąbrowy Górniczej. Każda z wymienionych funkcji stanowiła szansę i wyzwanie dla szczególnych, obywatelskich form aktywności, będących w zasięgu możliwości zainteresowanych środowisk, ale także i impuls dla tworzenia płaszczyzn współdziałania w zakresie budowy społeczeństwa obywatelskiego.  

 

Obie edycje Programu Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego to nie tylko dokumenty strategiczne, ale pomysł na konkretne działania, które miały wzmocnić kapitał społeczny Dąbrowy Górniczej, a zarazem wzmocnić aktywność obywatelską mieszkańców. Zadania w nim wyznaczone nawiązywały do dorobku Partnerstwa publiczno – społecznego „Wspólnie dla Miasta”. 

 

Rok 2020 miał być rokiem tworzenia nowej strategii obywatelskiej dla Dąbrowy Górniczej, jednak ze względu na wprowadzony stan epidemiczny nie było możliwe dokonanie diagnoz i opracowanie dokumentu w sposób umożliwiający partycypacyjne tworzenie tegoż. Dlatego, po konsultacji z Dąbrowskim Forum Organizacji Pozarządowych oraz Radą Działalności Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza, po analizie wyzwań stojących przed dąbrowskimi aktywistami i członkami, wolontariuszami oraz współpracownikami III sektora zdecydowano się na dokonanie aktualizacji dokumentu – przedłużając okres jego funkcjonowania do roku 2022.  

 

Zasady organizacji prac nad aktualizacją Programu Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zostały określone w Zarządzeniu Nr 1212.2020 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 27.07.2020 r. (wraz ze zmianą z dnia 25.11.2020 r. – Zarządzenie Nr 1436.2020 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza),  na podstawie rekomendacji Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza i Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych.  W okresie od lipca do grudnia 2020 r. członkowie Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza oraz organizacje członkowskie Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych, inne podmioty zaliczane do III sektora działające na terenie Dąbrowy Górniczej i przedstawiciele Wydziałów Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej, prowadzących otwarte konkursy ofert na dotacje brali udział w spotkaniach warsztatowych (6 spotkań prowadzonych w formule stacjonarnej oraz on-line), poruszali tematykę związaną z aktywnością obywatelską, formami współpracy pomiędzy administracją publiczną i organizacjami społecznymi, mechanizmami partycypacyjnymi.  

 

W efekcie prac warsztatowych, zbierania danych zastanych i dokonywania analiz przedmiotowych wypracowano dokument, który nie tylko przedłuża na lata 2021-2022 realizację Programu Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, lecz także wskazuje wyzwania strategiczne na najbliższe lata.  Przedstawicieli dąbrowskich ngo, aktywistów i mieszkańców Dąbrowy Górniczej zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

 

W przypadku chęci wniesienia uwag do przygotowanej aktualizacji zachęcamy do kontaktu z przedstawicielami Wydziału Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej- zespołu ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi pod numerem telefonu 668 573 952 bądź mailem cao@dg.pl. 

 

Dokument poddany zostanie dyskusji na Radzie Działalności Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza i Dąbrowskim Forum Organizacji Pozarządowych zaplanowanym na 21 stycznia 2021 r.