PoWtŚrCzPtSoNd
010203040506
07 080910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

Udostępnij:

Aktualne konkursy dla NGO

Poniedziałek, 7 grudnia, 2020, #Dotacje, #Aktualności, #Ogłoszenia o konkursach

Grudzień to niezwykle pracowity czas dla członków, pracowników i wolontariuszy organizacji pozarządowych zamierzających starać się o dofinansowanie realizacji zadań publicznych w 2021r. Prezydent Miasta ogłosił 10 konkursów dotacyjnych na realizację zadań publicznych, w jednym z nich wciąż trwają nabory. Jeśli zatem działasz w obszarze rozwoju przedsiębiorczości, sportu i rekreacji, wspierasz rodziny prowadzą placówki opiekuńcze i wychowawcze, chcesz prowadzić kluby międzypokoleniowe czy miejski centrum informacji, realizujesz działania proekologiczne bądź oświatowe – sprawdź warunki udziału w konkursie i startuj o środki.

 

Konkurs z zakresu pomocy społecznej

  • Termin składania wniosków upływa 29 grudnia o godzinie 16:00

 

Przypominamy, że wszystkie oferty konkursowe należy składać wyłącznie za pośrednictwem platformy Witkac.pl we wskazanych wyżej terminach. Nie ma możliwości złożenia oferty w formie papierowej w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej. Dopuszcza się złożenie przez jednego oferenta kilku ofert w konkursie. Oferent, który  składa kilka ofert w konkursie powinien złożyć każdą z ofert osobno (z wykorzystaniem generatora ofert).  Konieczne jest przesłanie skanu z potwierdzeniem złożenia oferty wygenerowanego z systemu Witkac.pl zawierającym sumę kontrolną na adres: cao@dg.pl w terminie podanym w ogłoszeniu. Potwierdzenie powinno być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji podmiotu zgodnie z zapisami KRS. Brak przesłania skanu skutkował będzie odrzuceniem oferty. Ze względu na sytuację epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenieniem się wirusa COVID-19 oryginał oferty należało będzie przedstawić na etapie podpisywania umowy.

 

Szczegółowe informacje o konkursach znajdują się zawsze na stronie ngo.dabrowa-gornicza.pl w zakładce DOTACJE. Wszelkie zapytania związane z aktualnie trwającymi konkursami należy kierować do pracowników zespołu ds. organizacji pozarządowych Wydziału Organizacji Pozarządowych  i Aktywności Obywatelskiej, którzy są do dyspozycji mailowo (cao@dg.pl), telefonicznie (668 573 952) bądź za pośrednictwem aplikacji MS Teams od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.