PoWtŚrCzPtSoNd
01
02030405060708
09101112131415
161718 19202122
23242526272829
30

Udostępnij:

Kolejne posiedzenie Rady Pożytku

Środa, 18 listopada, 2020, #Współpraca z miastem, #Aktualności, #Rada Działalności Pożytku Publicznego

W dniu 16 listopada 2020 r. odbyło się obiegowe posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza kadencji 2020-2023.

 

Posiedzenie Rady zwołano na wniosek Przewodniczącego Rady Piotra Seremeta na podstawie Regulaminu pracy Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza paragraf 4 Organizacja pracy Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza pkt 8. W szczególnych przypadkach członkowie Rady mogą wyrażać swoje opinie i podejmować uchwały za pośrednictwem poczty elektronicznej w sposób obiegowy. Ten sposób funkcjonowania Rady jest tożsamy z odbyciem posiedzenia. Protokół z posiedzenia w trybie obiegowym powstaje na podstawie korespondencji elektronicznej. Dla ważności opinii uchwał w trybie obiegowym konieczne jest wyrażenie opinii przez połowę składu Rady. Pkt. 9. Posiedzenie w trybie obiegowym może być zwoływane tylko w sytuacjach nagłych, kiedy istnieje konieczność podjęcia stanowiska przez Radę w terminie nie dłuższym niż 7 dni. Pkt 10 Posiedzenie w trybie obiegowym trwa zawsze 24 godziny. Po upływie 24 godzin zwołujący posiedzenie przesyła do wszystkich członków Rady informację o jego wyniku.

 

W posiedzeniu RDPPMDG udział wzięli członkowie Rady: Magdalena Mike – Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, Michał Syska – Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. marki miasta, kultury i sportu, Robert Witecki – Radny Rady Miejskiej, Sławomir Żmudka – Radny Rady Miejskiej, Łukasz Kolber – Fundacja Godne Życie/DFOP, Piotr Seremet – Stowarzyszenie Aktywna Dąbrowa/DFOP, Łukasz Baruch – Fundacja Wygrajmy Razem/DFOP, Renata Zaremba – Stowarzyszenie Małolat/DFOP, Renata Solipiwko – OSP Ujejsce/DFOP.

 

Magdalena Mike – Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej wysłała do wszystkich członków Rady informację z prośbą o zaopiniowanie projektu Zarządzenia w sprawie: powołania komisji konkursowych do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na dotacje z budżetu Gminy Dąbrowa Górnicza na realizację zadań własnych gminy i powiatu w 2021 roku. W efekcie otrzymano 9 pozytywnych rekomendacji (Uchwała nr 9/RDPPMDG/2020).