PoWtŚrCzPtSoNd
01
020304050607 08
09101112131415
16171819202122
23242526272829
30

Udostępnij:

Posiedzenie Rady działalnosci Pożytku Publicznego w trybie obiegowym

Sobota, 7 listopada, 2020, #Współpraca z miastem, #Rada Działalności Pożytku Publicznego

W dniach 5-6 listopada 2020 r. odbyło się posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza kadencji 2017-2020. Posiedzenie odbyło się w trybie obiegowym ze względu na pandemię SARS-COV 2.


 

Posiedzenie Rady zwołano na wniosek Przewodniczącego Rady Piotra Seremeta na podstawie Regulaminu pracy Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza paragraf 4 Organizacja pracy Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza pkt 8. W szczególnych przypadkach członkowie Rady mogą wyrażać swoje opinie i podejmować uchwały za pośrednictwem poczty elektronicznej w sposób obiegowy. Ten sposób funkcjonowania Rady jest tożsamy z odbyciem posiedzenia. Protokół z posiedzenia w trybie obiegowym powstaje na podstawie korespondencji elektronicznej. Dla ważności opinii uchwał w trybie obiegowym konieczne jest wyrażenie opinii przez połowę składu Rady. Pkt. 9. Posiedzenie w trybie obiegowym może być zwoływane tylko w sytuacjach nagłych, kiedy istnieje konieczność podjęcia stanowiska przez Radę w terminie nie dłuższym niż 7 dni. Pkt 10 Posiedzenie w trybie obiegowym trwa zawsze 24 godziny. Po upływie 24 godzin zwołujący posiedzenie przesyła do wszystkich członków Rady informację o jego wyniku.


 

W posiedzeniu RDPPMDG w trybie obiegowym udział wzięli członkowie Rady: Damian Rutkowski - Zastępca Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza, Piotr Drygała – Naczelnik Wydziału Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej, Łukasz Kolber - Fundacja Godne Życie/DFOP, Piotr Seremet – Stowarzyszenie Aktywna Dąbrowa/DFOP, Renata Zaremba – Stowarzyszenie Małolat/DFOP, Łukasz Baruch - Fundacja na rzecz promowania osób niepełnosprawnych „Wygrajmy Razem”/DFOP., Robert Witecki – Radny Rady Miejskiej, Sławomir Żmudka – Radny Rady Miejskiej.


Magdalena Mike – Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej wysłała do wszystkich członków Rady informację z prośbą o zaopiniowanie Stanowiska w sprawie projektu Zarządzenia Prezydenta w sprawie: przyjęcia zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Dąbrowa Górnicza na realizację zadań własnych gminy i powiatu w 2021 r. w ramach art. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb konkursowy). W efekcie otrzymano 8 pozytywnych rekomendacji.