PoWtŚrCzPtSoNd
01
0203040506 0708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
30

Udostępnij:

Zgłoś się do Komisji konkursowej!

Piątek, 6 listopada, 2020, #Współpraca z miastem, #Aktualności

Członkowie i członkinie organizacji pozarządowych z Dąbrowy Górniczej, rusza nabór przedstawicieli ngo do prac w komisjach konkursowych oceniających oferty złożone w konkursie na dofinansowanie projektów w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zgłoszenia należy dostarczyć do 13 listopada 2020 r.

 

Zgłoszenia kandydatów do komisji może dokonać organizacja pozarządowa oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Każdy z podmiotów ma prawo zgłosić swojego kandydata do następujących z komisji:

 1. w obszarze: Kultury i sztuki,
 2. w obszarze: Upowszechniania i rozwoju sportu, turystyki i rekreacji,
 3. w obszarze: Promocji miasta,
 4. w obszarze: Ochrony środowiska, ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 5. w obszarze: Wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 6. w obszarze: Przeciwdziałania patologiom społecznym i profilaktyki uzależnień,
 7. w obszarze: Oświaty i wychowania,
 8. w obszarze: Upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności oraz ratownictwa i ochrony ludności,
 9. w obszarze: Rewitalizacji i rozwoju miasta,
 10. w obszarze: Przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego,
 11. w obszarze: Pomocy Społecznej
 12. w obszarze: Udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.
 13. w obszarze: Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 14. w obszarze: Ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

 

Podmiot dokonujący zgłoszenia do danej komisji nie może ubiegać się o dotacje w tym obszarze.

 

Zgłoszenie kandydata musi być dokonane przez uprawnione do tego statutowo organy, co będzie podlegało weryfikacji przez Wydział Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej.

 

Zgłoszenia należy składać na załączonym formularzu w formie skanu z podpisami w nieprzekraczalnym terminie do 13 listopad 2020 roku mailowo na adres: cao@dg.pl.