PoWtŚrCzPtSoNd
01020304
05060708091011
1213141516 1718
19202122232425
262728293031

Udostępnij:

Wybory do DFOP

Piątek, 16 października, 2020, #NGO, #Aktualności, #Dąbrowskie Forum Organizacji Pozarządowych , #Rada Działalności Pożytku Publicznego

Już 27 października br. odbędą się wybory do Prezydium Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych oraz pozarządowej części Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza. Dokładna forma (offline czy online) Walnego Wyborczego Zebrania DFOP zostanie opublikowana na 7 dni przez zebraniem. 

Kandydatury na członków Prezydium można było zgłaszać do 27 września br. Osoby wyrażające chęć kandydowania i chcących pełnić funkcje Prezydium zobowiązują się do wypełniania obowiązków wynikających z Regulaminu tj: 

Do zakresu działania Prezydium Forum należy: 

- kierowanie działalnością DFOP i reprezentowanie go na zewnątrz w tym wobec administracji publicznej, biznesu, instytucji i innych organizacji pozarządowych, 

- wyznaczanie głównych kierunków działania, 

- powoływanie jednostek wewnętrznych np. grup branżowych, 

- prowadzenie spraw nie zastrzeżonych do właściwości innych organów DFOP.   

Poniżej prezentujemy sylwetki kandydatów. 

Łukasz Baruch – działacz społeczny i animator życia kulturalnego z Dąbrowy Górniczej. Współzałożyciel i (od 10 lat) prezes Fundacji Wygrajmy Razem wspierającej aktywność osób z niepełnosprawnością. Inicjator i uczestnik licznych przedsięwzięć artystycznych, charytatywnych i edukacyjnych dla i na rzecz mieszkańców Dąbrowy Górniczej. Łukasz Baruch jest także członkiem Stowarzyszenia Inicjatywa Dąbrowska, Społecznej Powiatowej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. Członek Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza w latach 2017-2020. 

Cele dla DFOP i RDPP: 

1. Kreowanie inicjatyw zmierzających do pogłębienia integracji między dąbrowskimi NGO (warsztaty, spotkania konsultacyjne, konferencje). 

2. Opracowanie i wdrożenie procesu coachingowyego dla dąbrowskich organizacji pozarządowych. 

3. Uruchomienie społecznej platformy eksperckiej wspierającej rozwój stowarzyszeń, fundacji i grup inicjatywnych. 

Kandydat zgłoszony przez Fundację Wygrajmy Razem, poparty przez Stowarzyszenie Miejska Orkiestra Dęta oraz Stowarzyszenie „Dar Serca” 

 

Łukasz Kolber – wychowawca w placówce wsparcia dziennego, doradca obywatelski w Miejskim Centrum Informacji, prezes Fundacji Godne Życie oraz lokalny przedsiębiorca. Z jego inicjatywy powstały 2 świetlice środowiskowe Fundacji Godne Życie oraz Dąbrowska Poradnia Prawna „Paragraf”. Był organizatorem i koordynatorem wielu przedsięwzięć sportowo-kulturalnych dla mieszkańców miasta m.in. Olimpiady Sportów Niecodziennych, Festiwalu kultury ludowej EtnoART, Festiwalu StreetART czy Festiwalu Kultur Różnych. Od 2015 roku pełni funkcję przewodniczącego prezydium Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych. Członek Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza w latach 2015-2020. 

Cele dla DFOP i RDPP:

1. Monitorowanie działań prowadzonych przez Urząd Miejski na rzecz i w kooperacji z organizacjami pozarządowymi.

2. Inicjowanie współpracy wewnątrz- i międzysektorowej

3. Dalsza promocja marki DFOP wśród mieszkańców Dąbrowy Górniczej 

Kandydat zgłoszony przez Fundację Godne Życie, poparty przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Miejski w Dąbrowie Górniczej oraz Stowarzyszenie Inicjatywa Dąbrowska 

 

Piotr Seremet – amator biegania, animator dzielnicowy, wieloletni instruktor ZHP i ratownik WOPR. Jest założycielem i od 2011 roku prezesem Stowarzyszenia Aktywna Dąbrowa. Koordynował ponad 30 wydarzeń sportowych oraz 8 edukacyjnych projektów międzynarodowych. Pełni funkcję przewodniczącego Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza, członek Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza w latach 2017-2020. 

Cele dla DFOP i RDPP: 

1. Konsultacje i opiniowanie tworzonych aktów prawnych w Dąbrowie Górniczej. 

2. Wzmacnianie profesjonalizacji NGO w DG. 

Kandydat zgłoszony przez Stowarzyszenie Aktywna Dąbrowa, poparty przez Polskie Stowarzyszenia Diabetyków Ślaski Oddział Wojewódzki oraz Fundację Godne Życie. 

 

Renata Solipiwko – fizjoterapeutka, działaczka społeczna, członkini zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej Ujejsce. Współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi m.in. Stowarzyszeniem Przyjazny Antoniów czy Polskim Stowarzyszenia Diabetyków. Swoje działania kieruje na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego, szeroko rozumianej integracji i współpracy międzypokoleniowej. W jej pracy ważne są obszary bezpieczeństwa, ekologii, zdrowia, kultury i tradycji. Była Radna Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej w kadencji 2014-2018, od 2011 roku członkiem rady dzielnicy Ujejsce w Dąbrowie Górniczej. 

Cele dla DFOP i RDPP: 

1. Integracja między pokoleniowa, kreowanie inicjatyw, pogłębiających dobre relacje. 

2. Dbałość o historię i tradycję, zarówno tą regionalna jak i globalną, inicjowanie przedsięwzięć, które pozwolą na odważne kroki w przyszłość nie zapominając o przeszłości i tożsamości. 

3. Wypracowanie mechanizmów, które pozwolą na lepsza współpracę organizacji pozarządowych na rzecz mieszkańców i miasta 

4. Wypracowanie modelu działania organizacji i mieszkańców dotyczących dbałości o bezpieczeństwo i środowisko, poprawę obecnego stanu, monitoring oraz profilaktykę działań. 

Kandydatka zgłoszona przez Ochotniczą Straż Pożarną Ujejsce, poparta przez Stowarzyszenia Przyjazny Antoniów oraz Ochotniczą Straż Pożarną Trzebiesławice. 

 

Renata Zaremba – pedagog i społeczny kurator sądowy z Dąbrowy Górniczej. Na co dzień pracuje w Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Dąbrowie Górniczej oraz jest koordynatorem w Placówce Wsparcia dziennego w formie specjalistycznej prowadzonej przez Stowarzyszenie Małolat którego jest prezesem. Członek Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza w latach 2015-2020 

Cele dla DFOP i RDPP: 

1. Stała współpraca z  Urządem Miejskim dot. działań na rzecz organizacji pozarządowych. 

2. Współpraca wewnątrz- i między sektorowa 

3. Koordynowanie działań w grupach roboczych w tym motywowanie członków organizacji pozarządowych do czynnego udziału w nich.    

Kandydatka zgłoszona przez Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Małolat”, poparta przez Stowarzyszenie „Dar Serca” oraz Fundację Godne Życie.

 

Organizacje zrzeszone w DFOP uprawnionych do glosowania: „TEEN CHELLENGE” Chrześcijańska Misja Społeczna, Będzińskie Stowarzyszenia Amazonek, Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne z siedzibą w Kluczach, Centrum Integracji Społecznej w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowieskie Stowarzyszenie Rodzin w Kryzysie,  Dąbrowskie Stowarzyszenie Sportowe, Fundacja Godne Życie, Fundacja na rzecz Edukacji, Profilaktyki i Psychoterapii DROGA, Fundacja Wygrajmy Razem, Klub Sportowy Mydlice Dąbrowa Górnicza, Ochotnicza Straż Pożarna Dąbrowa Górnicza Ujejsce,  Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrowie Górniczej Trzebiesławicach, Polski Związek Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy „Apolonia”, Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów O/R Dąbrowa Górnicza, Polskie Towarzystwo Kulturalne, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Miejski w Dąbrowie Górniczej, Speleoklub Dąbrowa Górnicza, Spółdzielnia Socjalna ReAkcja, Stowarzyszenie Aktywna Dąbrowa, Stowarzyszenie Aktywności Społecznej „Dąbrowiacy”, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Stowarzyszenie Centrum Formy, Stowarzyszenie CIVITAS, Stowarzyszenie Dar Serca, Stowarzyszenie Grupa Plastyczna Dąbrowa, Stowarzyszenie Inicjatywa Dąbrowska, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego Oddział Dąbrowa Górnicza, Stowarzyszenie Kobieta Liderem Świata, Stowarzyszenie Kupców Targowych w Dąbrowie Górniczej, Stowarzyszenie Miejska Orkiestra Dęta w Dąbrowie Górniczej, Stowarzyszenie Motoserce Dąbrowa Górnicza, Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych i Bezradnych Życiowo Linia, Stowarzyszenie na rzecz Osób z Autyzmem i innymi Niepełnosprawnościami „Podkowa i Koniczynka”, Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Małolat”, Stowarzyszenie Ogrodów Działkowych „Pogoria”, Stowarzyszenie Pogoria Biega, Stowarzyszenie Przyjazny Antoniów, Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Niepełnosprawnych „Ósmy Dzień”, Stowarzyszenie Rowerowa Dąbrowa, Stowarzyszenie Samorządne Strzemieszyce, Stowarzyszenie Sportowe EXTREME LIVE FOR RIDE, Stowarzyszenie sztuk Walki, Taktyki i Techniki Interwencji, Ślaski Oddział Wojewódzki Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, Towarzystwo Przyjaciół Dąbrowy Górniczej, Towarzystwo Przyjaciół dzieci Oddział Miejski w Dąbrowie Górniczej, Zagłębiowskie Towarzystwo Osób ze Schorzeniami Układu Oddechowego ASTMOODDECH, Ziemia i My Centrum Edukacji Ekologicznej, Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec Dąbrowa Górnicza.