PoWtŚrCzPtSoNd
01020304
05060708091011
12131415 161718
19202122232425
262728293031

Udostępnij:

Zwolnienia z czynszu dla NGO

Czwartek, 15 października, 2020, #Aktualności, #Lokale dla NGO

W związku z wydanym w dniu 14 lipca 2016 r. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza nr 1139.2016 w sprawie: wprowadzenia zmian do Zarządzenia nr 692.2015 Prezydenta Miasta  Dąbrowa Górnicza z dnia 9.12.2015 r. w sprawie: przyjęcia regulaminu opiniowania wniosków o zwolnienie organizacji pozarządowych oraz organizacji kombatanckich z opłat czynszowych w lokalach wynajmowanych z zasobów gminy przypominamy o konieczności złożenia wniosków o zwolnienie z opłat czynszowych

W myśl zapisów zawartych w Zarządzeniu organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne oraz organizacje kombatanckie zamierzające ubiegać się o zwolnienie z opłat czynszowych w lokalach wynajmowanych z zasobów gminy zobligowane są do złożenia wniosku w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada 2020r. W związku z sytuacją spowodowaną pandemią COVID-19, prosimy o przesyłanie wniosków wraz z załącznikami tylko w formie elektronicznej na adres: mzbm@mzbm.com.pl wraz z kopią na adres: cao@dg.pl. Warunkiem koniecznym zwolnienia z czynszu jest niezaleganie z opłatami wobec MZBM lub w razie wystąpienia zaległości, zawarta z MZBM ugoda o rozłożenie zaległości na raty. Ponadto konieczne jest załączenie sprawozdania finansowego za rok 2019.

Podmioty, które zamierzają ubiegać się o zwolnienie z opłat zachęcam, aby skonsultować treść składanego do MZBM wniosku z pracownikami Centrum Aktywności Obywatelskiej Wydziału Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej.  W razie jakichkolwiek pytań w przedmiotowej sprawie proszę o kontakt z Zespołem ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi telefonicznie 668 573 952 lub mailowo cao@dg.pl.

Zasady zwolnienia organizacji pozarządowych oraz organizacji kombatanckich z oplat czynszowych w lokalach wynajmowanych z zasobów gminy reguluje Uchwała Nr LIII/1016/06 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej w sprawie: określenia zasad zwolnienia organizacji pozarządowych oraz organizacji kombatanckich z oplat czynszowych w lokalach wynajmowanych z zasobów gminy.