PoWtŚrCzPtSoNd
01020304
050607 08091011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Udostępnij:

Kandydaci do Prezydium DFOP

Środa, 7 października, 2020, #Współpraca z miastem, #NGO, #Aktualności, #Dąbrowskie Forum Organizacji Pozarządowych

27 września br. zakończył się nabór kandydatów na członków prezydium Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych do którego wybory odbędą się 27 października o godz. 16.30 w Centrum Aktywności Obywatelskiej.

 

Aby kandydować na członka Prezydium DFOP należy: 

- być członkiem organizacji należącej do DFOP 

- uzyskać poparcie minimum dwóch innych organizacji członkowskich DFOP 

- oraz wyrazić zgodę na kandydowania na odpowiednim formularzu w wyznaczonym terminie.  

Do zakresu działania Prezydium Forum należy: 

- kierowanie działalnością DFOP i reprezentowanie go na zewnątrz w tym wobec administracji publicznej, biznesu, instytucji i innych organizacji pozarządowych, 

- wyznaczanie głównych kierunków działania, 

- powoływanie jednostek wewnętrznych np. grup branżowych, 

- prowadzenie spraw nie zastrzeżonych do właściwości innych organów DFOP  

 

Podczas Walnego Zebrania Forum w dniu 6 października zaprezentowali się tegoroczni kandydaci, dla osób nieobecnych poniżej przedstawiamy ich krótkie sylwetki.   

Łukasz Baruch – działacz społeczny i animator życia kulturalnego z Dąbrowy Górniczej. Współzałożyciel i (od 10 lat) prezes Fundacji Wygrajmy Razem wspierającej aktywność osób z niepełnosprawnością. Inicjator i uczestnik licznych przedsięwzięć artystycznych, charytatywnych i edukacyjnych dla i na rzecz mieszkańców Dąbrowy Górniczej. Łukasz Baruch jest także członkiem Stowarzyszenia Inicjatywa Dąbrowska, Społecznej Powiatowej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. Członek Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza w latach 2017-2020 

Kandydat zgłoszony przez Fundację Wygrajmy Razem, poparty przez Stowarzyszenie Miejska Orkiestra Dęta oraz Stowarzyszenie „Dar Serca”  

 

Łukasz Kolber – wychowawca w placówce wsparcia dziennego, doradca obywatelski w Miejskim Centrum Informacji, prezes Fundacji Godne Życie oraz lokalny przedsiębiorca. Z jego inicjatywy powstały 2 świetlice środowiskowe Fundacji Godne Życie oraz Dąbrowska Poradnia Prawna „Paragraf”. Był organizatorem i koordynatorem wielu przedsięwzięć sportowo-kulturalnych dla mieszkańców miasta m.in. Olimpiady Sportów Niecodziennych, Festiwalu kultury ludowej EtnoART, Festiwalu StreetART czy Festiwalu Kultur Różnych. Od 2015 roku pełni funkcję przewodniczącego prezydium Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych. Członek Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza w latach 2015-2020 

Kandydat zgłoszony przez Fundację Godne Życie, poparty przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Miejski w Dąbrowie Górniczej oraz Stowarzyszenie Inicjatywa Dąbrowska 

 

Piotr Seremet – amator biegania, animator dzielnicowy, wieloletni instruktor ZHP i ratownik WOPR. Jest założycielem i od 2011 roku prezesem Stowarzyszenia Aktywna Dąbrowa. Koordynował ponad 30 wydarzeń sportowych oraz 8 edukacyjnych projektów międzynarodowych. Pełni funkcję przewodniczącego Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza, członek Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza w latach 2017-2020 

Kandydat zgłoszony przez Stowarzyszenie Aktywna Dąbrowa, poparty przez Polskie Stowarzyszenia Diabetyków Ślaski Oddział Wojewódzki oraz Fundację Godne Życie. 

 

Renata Solipiwko – fizjoterapeutka, działaczka społeczna, członkini zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej Ujejsce. Współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi m.in. Stowarzyszeniem Przyjazny Antoniów czy Polskim Stowarzyszenia Diabetyków. Swoje działania kieruje na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego, szeroko rozumianej integracji i współpracy międzypokoleniowej. W jej pracy ważne są obszary bezpieczeństwa, ekologii, zdrowia, kultury i tradycji. Była Radna Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej w kadencji 2014-2018, od 2011 roku członkiem rady dzielnicy Ujejsce w Dąbrowie Górniczej. 

Kandydatka zgłoszona przez Ochotniczą Straż Pożarną Ujejsce, poparta przez Stowarzyszenia Przyjazny Antoniów oraz Ochotniczą Straż Pożarną Trzebiesławice. 

 

Renata Zaremba – pedagog i społeczny kurator sądowy z Dąbrowy Górniczej. Na co dzień pracuje w Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Dąbrowie Górniczej oraz jest koordynatorem w Placówce Wsparcia dziennego w formie specjalistycznej prowadzonej przez Stowarzyszenie Małolat którego jest prezesem. Członek Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza w latach 2015-2020 

Kandydatka zgłoszona przez Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Małolat”, poparta przez Stowarzyszenie „Dar Serca” oraz Fundację Godne Życie.