PoWtŚrCzPtSoNd
010203040506
0708091011 1213
14151617181920
21222324252627
282930

Udostępnij:

Zakończyliśmy II etap prac na RPW

Piątek, 11 września, 2020, #Współpraca z miastem, #Aktualności

Zakończyliśmy II etap prac nad Programem współpracy Gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi. Był to czas spotkań, zarówno w gronie organizacji pozarządowych, przedstawicieli III sektora, jak i z przedstawicielami Wydziałów merytorycznych Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami wypracowanymi na tym etapie przygotowań.

 

Najpierw wróćmy do I etapu przygotowań Programu. W trakcie jego trwania przygotowaliśmy:

1. Listę zadań priorytetowych, które będą przedmiotem konkursów ofert na 2021 r., z uwzględnieniem zadań zlecanych na okres dłuższy niż 1 rok,

2. Listy form współpracy na rok 2021,

3. Propozycje organizacji pozarządowych.

 

Drugi etap, zgodnie z Zarządzeniem Nr 1120.2020, składał się ze spotkań organizacji zrzeszonych w Dąbrowskim Forum Organizacji Pozarządowych, których zadaniem było wypracowanie rekomendacji dotyczących zasad przydzielania i rozliczania dotacji w 2021 r. oraz spotkania w gronie pracowników Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej. 

 

W tym samym czasie pracownicy merytoryczni Wydziałów Urzędu Miejskiego ocenili możliwość realizacji zadań zaproponowanych przez ngo:

Tabela zbiorcza - opinie Wydziałów Urzędu Miejskiego – weryfikacja

 

Do weryfikacji zadań dokonanej przez Urząd Miejski oraz kwestii związanych ze zmianami w zadaniach zaproponowanych przez samorząd odnieśli się przedstawiciele DFOP obecni na spotkaniach branżowych:

Notatki ze spotkań branżowych DFOP

 

Następnie propozycje zadań zgłoszone przez organizacje pozarządowe oraz przez merytoryczne Wydziały/Biura Urzędu Miejskiego, zostały przedyskutowane podczas spotkań branżowych  przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli magistratu.

Zachęcamy do zapoznania się z notatkami z każdego spotkania:

Obszar: Rewitalizacja i rozwój miasta Obszar: Przedsiębiorczość i rozwój gospodarczy

zobacz: Notatka ze spotkania w dniu 31 sierpnia 2020 r.

Obszar: Ochrona środowiska, ekologia, ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

zobacz: Notatka ze spotkania w dniu 1 września 2020 r.

Obszar: Oświata i wychowanie

zobacz: Notatka ze spotkania w dniu 2 września 2020 r.

Obszar: Upowszechnianie i rozwój sportu, turystyki i rekreacji

zobacz: Notatka ze spotkania w dniu 3 września 2020 r.

Obszar: Kultura i sztuka Obszar: Promocja miasta

zobacz: Notatka ze spotkania w dniu 8 września 2020 r.

Obszar: Upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności oraz ratownictwa i ochrony ludności

zobacz: Notatka ze spotkania w dniu 9 września 2020 r.

Obszar: Przeciwdziałanie patologiom społecznym i profilaktyka uzależnień, Ochrona i promocja zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, Pomoc społeczna, Wspierania Rodziny i systemu pieczy zastępczej

zobacz: Notatka ze spotkania w dniu 10 września 2020 r.

  

Teraz zbliżamy się do III etapu prac, czyli konsultacji całości projektu Programu współpracy Gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.

Priorytetowe zadania publiczne przewidziane do realizacji w roku 2021