PoWtŚrCzPtSoNd
0102
03040506070809
10 111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Udostępnij:

Aktywność czy bierność społeczna?

Poniedziałek, 10 sierpnia, 2020, #Aktualności

W czasach dominującego egoizmu i egocentryzmu odruchy serca w postaci bezinteresownej pomocy są zdecydowaną rzadkością. Czy naprawdę aktywność społeczna, która polega na wszelkiej aktywności pojedynczych jednostek, organizacji czy całych grup społecznych to temat niszowy w dzisiejszym świecie? Konsumpcjonizm pochłania nas każdego dnia. Jeśli nie widzimy w czymś konkretnego zysku to po co mamy coś robić!? - twierdzi wielu. Wzrost zainteresowania społeczną aktywnością zauważa się u osób wykształconych, że stabilną pozycją zawodową i osobistą oraz dobrze sytuowanych.

 

Spadek społecznego zaangażowania widoczny jest natomiast w grupie emerytów oraz osób po 65 roku życia. Mieszkańcy dużych miast skupiają się na pomocy rodzinie, przyjaciołom i kolegom oraz osobom nieznajomym. Ludzie młodzi, wśród których wyszczególnić można studentów i uczniów, zdecydowanie częściej pomagają przyjaciołom niż najbliższym. Aktywność społeczna najczęściej przybiera formę wolontariatu, pomocy sąsiedzkiej, koleżeńskiej, działalności w ramach społeczności parafialnej, wolontariatu w fundacjach czy stowarzyszeniach. Większość ludzi skupia swoje działania na pojedynczych polach nie łącząc ich ze sobą.  Przykładem aktywności społecznej są wszelkiego rodzaju inicjatywy, kampanie, programy, spotkania, rozmowy realizowane w celu rozwoju świadomości społecznej. Najczęściej w ramach aktywności społecznej bazuje się na obszarze lokalnej wspólnoty.

 

Według badań CBOS jedynie 16% badanych deklaruje, że swój wolny czas poświęciłby na pracę dobrowolną i nieodpłatną w organizacji czy instytucji. Zaangażowanie w dobrowolną i nieodpłatną pracę społeczną zdecydowanie najczęściej (55%) wynika z przekonania, że innym po prostu trzeba pomagać. Ponad dwie piąte osób z omawianej grupy (42%) wierzy, że jeśli pomoże innym, to i im ktoś pomoże, gdy zajdzie taka potrzeba. Niewiele mniej (40%) kieruje się współczuciem wobec ludzi potrzebujących pomocy. Jedna trzecia zaś (32%) uważa, że pomagając innym łatwiej jest rozwiązać wspólne problemy. Jako najważniejszy powód niewykonywania pracy społecznej zdecydowanie najczęściej podawano brak czasu (45%).1

 

Aktywność społeczna rozumiana jest zazwyczaj jako wolontariat, wspieranie lokalnych inicjatyw czy korelacja kilku organizacji pozarządowych, działających na terenie miasta, pracujących w imię jednego konkretnego “dobra” wspólnego. Nierozerwalnie z aktywnością społeczną łączy się również aktywność obywatelska. Opiera się ona na kształtowaniu świadomości obywatelskiej, roli jaką może pełnić człowiek w kształtowaniu rzeczywistości miejskiej, która go otacza. Poprzez udział w konsultacjach społecznych, programach realizowanych na terenie miasta czy współpracy z organizacjami pozarządowych mamy szansę nie tylko wspierać i motywować, ale również poszerzać i propagować zaangażowanie społeczne i obywatelskie. Dzięki połączenie obu tych pól zainteresowań uzyskujemy pełną, wzorcową aktywność społeczną.   

 

Pieczę nad rozwojem i wsparciem aktywności społecznej i obywatelskiej w mieście Dąbrowa Górnicza sprawuje Centrum Aktywności Obywatelskiej; Wydział Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej. Jest to miejsce, które koordynuje i wspiera działanie organizacji pozarządowych na terenie miasta. Mieszkańcy w zależności od upodobań mogą włączać się w funkcjonowanie rozmaitych fundacji i stowarzyszeń, a także klubów osiedlowych. Uczniowie mogą realizować swoje pasje poprzez udział w Młodzieżowej Radzie Miasta oraz szkolnych klubach wolontariusza. Seniorzy mogą spełniać się w klubach seniora, Radzie Seniorów oraz Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Współpraca pomiędzy miastem a jego mieszkańcami odbywa się poprzez konsultacje społeczne, podczas których władze miasta przedstawiają przedsięwzięcie jakim pragną się zająć i oczekują opinii mieszkańców na temat planowanych działań. Oprócz zadań i projektów prezentowanych i realizowanych z inicjatywy miasta, Dąbrowa Górnicza otwarta jest również na pomysły mieszkańców. Od 2014 roku prężnie działa Dąbrowski Budżet Partycypacyjny oraz program Inicjatyw lokalnych. W 2019 roku wdrożono procedurę Budżetu Obywatelskiego

 

Wszystkie działania, projekty i inicjatywy mają za zadanie zacieśnia więzi na wielu płaszczyznach ー między władzami miasta a jego mieszkańcami, między mieszańcami z poszczególnych dzielnic, a także wspieranie dialogu międzypokoleniowego. Wszelkie projekty i inicjatywy tworzone są w celu podtrzymania zdrowego dialogu i rozwoju zmysłu obywatelskości na każdym etapie życia mieszkańców miasta Dąbrowa Górnicza.          
 

Chcesz wiedzieć więcej na temat aktywności społecznej, odwiedź:

 

https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2011/K_062_11.PDF