PoWtŚrCzPtSoNd
0102
03040506 070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Udostępnij:

Wybory do Prezydium DFOP

Czwartek, 6 sierpnia, 2020, #NGO, #Aktualności, #Dąbrowskie Forum Organizacji Pozarządowych

Drodzy Pozarządowcy!

 

Prezydent Miasta Dabrowa Górnicza Marcin Bazylak wystosował do Przewodniczącej Rady Miejskiej oraz do Przewodniczącego Prezydium Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych pismo z prośbą o rozpoczęcie procedury wyborów do Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza. W związku z tym rozpoczynamy nabór do Prezydium Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych i Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza.

 

Do zakresu działania Prezydium Forum należy:

- kierowanie działalnością DFOP i reprezentowanie go na zewnątrz w tym wobec administracji publicznej, biznesu, instytucji i innych organizacji pozarządowych,

- wyznaczanie głównych kierunków działania,

- powoływanie jednostek wewnętrznych np. grup branżowych,

- prowadzenie spraw nie zastrzeżonych do właściwości innych organów DFOP.

 

Kandydaci do Prezydium Forum zgłaszani są przez co najmniej trzech Członków – na 30 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Lista kandydatów jest udostępniona na portalu internetowym organizacji pozarządowych oraz podana Członkom do wiadomości drogą elektroniczną najpóźniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

 

Do Prezydium Forum zostają wybrani kandydaci, którzy w głosowaniu tajnym uzyskali największą liczbę głosów.  W przypadku równego podziału głosów pomiędzy kandydatów, jeśli liczba miejsc mandatowych do obsadzenia w Prezydium Forum jest mniejsza od liczby kandydatów, którzy uzyskali równą liczbę głosów, przeprowadzane jest ponowne głosowanie. W tym wypadku wybór członków Prezydium jest dokonywany spośród kandydatów, którzy w poprzednim głosowaniu uzyskali największą, równą liczbę głosów.

 

W skład Prezydium Forum wchodzą: Przewodniczący Forum, Wiceprzewodniczący Forum, Sekretarz Forum i nie więcej niż dwóch członków Prezydium Forum. Wyboru Przewodniczącego Forum, Wiceprzewodniczącego Forum i Sekretarza Forum dokonuje Prezydium Forum spośród swoich członków.

 

Proces rozpatrywania kandydatur na kadencję 2020-2023 przyjmuje w tym roku następującą postać:

  • 27 sierpnia odbędzie się Walne Zebranie Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych, na którym ogłoszone zostaną wybory do prezydium DFOP (wybierane jest 5 osób; każda z tych osób musi być przedstawicielem organizacji będącej członkiem DFOP). Członkowie Prezydium zostaną powołani do Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza jako tzw. część pozarządowa.
  • od 28 sierpnia do 27 września oczekiwać będziemy na  zgłoszenia kandydatów poprzez wypełniony formularz dostępny do pobrania na stronie ngo.dabrowa-gornicza.pl (organizacja zgłaszająca kandydata + 2 organizacje popierające. Wszystkie muszą być członkami DFOP – zobacz jak przystąpić do Forum)
  • do 7 października nastąpi ogłoszenie listy kandydatów na stronie
  • 27 października podczas Walnego Zebranie Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych nastąpią wybory do prezydium – podczas którego każda organizacja będzie  dysponować 1 mandatem wyborczym.  Przypominamy, aby organizacje członkowskie mogły brać udział w wyborach należy dokonać aktualizacji danych reprezentantów, poprzez dostarczenie zaktualizowanego załącznika nr 2 do regulaminu DFOP – upoważnienia do reprezentacji do dnia 7 października br.

 

Szczegółowych informacji na temat wyborów udzielają pracownicy Centrum Aktywności Obywatelskiej pod numerem telefonu 668 573 952 bądź mailowo cao@dg.pl