PoWtŚrCzPtSoNd
0102
03040506 070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Udostępnij:

Pierwszy warsztat PRSO

Czwartek, 6 sierpnia, 2020, #Współpraca z miastem, #Aktualności

W dniu 5 sierpnia 2020 r. odbyło się pierwsze z trzech spotkań warsztatowych związanych z aktualizacją obecnie obowiązującego Programu Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. W spotkaniu wzięli przedstawiciele organizacji pozarządowych (DSA Blok, Teatr Elsynor, Motoserce, Stowarzyszenie „Otwarte serca”, Aktywna Dąbrowa, Viking, Astmoodech, Stowarzyszenie KROKUS, TSO Muszkiet, CEE Ziemia i My, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego, Stowarzyszenie „Razem w Przyszłość”) oraz pracownicy Wydziału Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej.

 

Program Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Dąbrowie Górniczej 2014-2020 określa mechanizmy i sposoby ułożenia relacji organizacji obywatelskich i organów administracji publicznej wypracowane wspólnie przy zastosowaniu mechanizmów partycypacyjnych. Jest kontynuacją zobowiązań określonych w Programie Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego na lata 2008-2013 i będzie podlegał aktualizacji w miarę wprowadzania nowych zapisów czy narzędzi zwiększających społeczne zaangażowanie obywatelskie. Dokument ten stanowi również ramowe określenie kierunków rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, będąc jednocześnie uzupełnieniem „Strategii Rozwoju Miasta: Dąbrowa Górnicza 2020”.

 

Podczas spotkania uczestnicy dokonali ewaluacji obowiązującego Programu. PRSO na lata 2014-2020 zakłada:

  • Osiągnięcie optymalnego poziomu uczestnictwa obywateli w życiu publicznym miasta, stanowiącego warunek konieczny dla stworzenia trwałych podstaw dla podmiotowej aktywności obywateli i ich wspólnot w kształtowaniu rozwoju Miasta Dąbrowa Górnicza.
  • Rozwój instytucji społeczeństwa obywatelskiego (ze szczególnym uwzględnieniem organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej).
  • Stworzenie adekwatnych do potrzeb Dąbrowy Górniczej mechanizmów funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego opartego o zasady pomocniczości, partycypacji, dialogu i partnerstwa pomiędzy administracją samorządową a aktorami społecznymi.

 

Do realizacji określonych wyżej celów strategicznych zaplanowano szereg działań, z których w latach 2014-2020 udało się, w opinii uczestników spotkania, zrealizować: działania z zakresu edukacji obywatelskiej, aktywizowanie mieszkańców Dąbrowy Górniczej w sprawach społecznych, tworzenie lokalnej infrastruktury dla działań obywatelskich, wzmocnienie potencjału sektora obywatelskiego, wsparcie rozwoju infrastruktury podmiotów trzeciego sektora, wypracowanie modelowych mechanizmów funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego w Dąbrowie Górniczej, doskonalenie mechanizmów współpracy organizacji społecznych z administracją publiczną. Dalszego doskonalenia bądź dostosowania do aktualnych warunków formalno-prawnych wymagają natomiast aktywizacja społeczności lokalnych w partnerstwach i rozwój zakorzenionej lokalnie przedsiębiorczości społecznej.

 

Kolejne warsztaty związane z aktualizacją Programu Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zaplanowano na 13 sierpnia 2020 r. (dotyczył będą analizy SWOT i aktualizacji celów Programu) oraz 7 września 2020 r.

 

Przedstawicieli organizacji pozarządowych chcących wziąć udział w spotkaniu, ze względu na trwanie pandemii SARS-COVID-2 proszeni są o rejestrację mailową bądź telefoniczną najpóźniej na 1 dzień przed spotkaniem. Zgłoszenia można dokonać u pracowników Centrum Aktywności Obywatelskiej  pod numerem telefonu 668 573 952 bądź mailowo cao@dg.pl.