PoWtŚrCzPtSoNd
0102030405
06070809101112
1314 1516171819
20212223242526
2728293031

Udostępnij:

Rada w trybie zdalnym

Wtorek, 14 lipca, 2020, #Współpraca z miastem, #Aktualności, #Rada Działalności Pożytku Publicznego

W dniu 1 lipca 2020 r. odbyło się posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza kadencji 2017-2020. Posiedzenie miało charakter zdalny ze względu na panującą pandemię COVID-19, a odbyło się za pomocą platformy Microsoft Teams.

 

W posiedzeniu RDPPMDG udział wzięli członkowie Rady: Damian Rutkowski - Przedstawiciel Prezydenta Miasta – I Zastępca Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza, Piotr Drygała – Naczelnik Wydziału Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej, Sławomir Żmudka - Radny Rady Miejskiej, Robert Witecki -  Radny Rady Miejskiej, Łukasz Kolber – Fundacja Godne Życie/DFOP, Piotr Seremet – Stowarzyszenie Aktywna Dąbrowa/DFOP, Renata Zaremba – Stowarzyszenie Małolat/DFOP, Agnieszka Zagrodnik – Towarzystwo Przyjaciół Dąbrowy Górniczej/DFOP oraz przedstawicielki WOP Magdalena Mike, Kaja Jagodzińska oraz Aleksandra Nadolna. 

 

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Piotr Seremet przedstawiając zebranym program posiedzenia Rady Pożytku Publicznego.

 

Z-ca Naczelnika WOP Magdalena Mike omówiła proces przygotowania Rocznego Programu Współpracy, który szczegółowo przedstawiony jest w Zarządzeniu Nr 1120.2020 Prezydenta Miasta Dabrowa Górnicza z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji oraz przygotowania projektów: Rocznego Programu współpracy Gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 oraz Programu wieloletniego. Pierwszym etapem w przygotowaniu Programu jest wysłanie przez pracowników Wydziału Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej pism do Wydziałów Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej dot. form współpracy oraz zgłaszania propozycji  zadań planowanych do zlecenia w roku 2021 organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z uwzględnieniem zadań zleconych na okres dłuższy niż na jeden rok. Pismo skierowano także  do organizacji pozarządowych prosząc o wskazanie do 24 lipca planowanych przez nie zadań do realizacji w roku 2021 z uwzględnieniem zadań realizowanych przez okres dłuższy niż jeden rok.

 

Następnie przedstawiła stan dotacji na rok 2020 r., nowe zasady korzystania z przestrzeni Centrum Aktywności Obywatelskiej od dnia 1 lipca 2020 r., nabór wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub działalności statutowej dla organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz omówiła prowadzony przez pracowników WOP monitoring lokali/pomieszczeń wynajmowanych z zasobów gminnych oraz  przez organizacje pozarządowe.

 

Damian Rutkowski - I Zastępcy Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza poruszył temat kąpielisk przy Pogorii I i III. Na jego wniosek członkowie Rady jednogłośnie rekomendowali ujednolicenie zasad przyznania dotacji na dyżury ratowników wodnych plażach i kąpieliskach nad zbiornikami Pogoria w Dąbrowie Górniczej oraz wypracowanie zasad tzw. bezpiecznej Pogorii (Rekomendacja 1/RDPPMDG/2020).

 

Następnie Magdalena Mike przedstawiła projekt Zarządzenia w sprawie przyjęcia zasad przyznawania, rozliczania i kontroli dotacji w ramach art. 15zzm. ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Po wysłuchaniu propozycji, członkowie Rady rekomendowali jednogłośnie przyjęcie zasad (Uchwała nr 4/RDPPMDG/2020).

 

Następnie głos zabrał Naczelnik WOP Piotr Drygała, który omówił proces Budżetu Obywatelskiego oraz aktualny stan złożonych projektów.