PoWtŚrCzPtSoNd
0102030405
06070809101112
13 141516171819
20212223242526
2728293031

Udostępnij:

Kolejne DFOP za nami

Poniedziałek, 13 lipca, 2020, #NGO, #Aktualności, #Dąbrowskie Forum Organizacji Pozarządowych

W dniu 7 lipca 2020 r. odbyło się kolejne posiedzenie Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych. Posiedzenie miało charakter zdalny ze względu na panującą pandemię COVID-19,  a odbyło się za pomocą platformy ZOOM.

 

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele DFOP: Fundacja Godne Życie, Towarzystwo Przyjaciół Dąbrowa Górniczej, ZHP Dąbrowa Górnicza, Fundacja Droga, Stowarzyszenie NEURON, Inicjatywa Dąbrowska, Fundacja Wygrajmy Razem, OSP Ujejsce, Stowarzyszenie Centrum Formy, Stowarzyszenie Ósmy Dzień, Stowarzyszenie Pogoria Biega, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce – oddz. Hutnictwa żelaza i Stali w Dąbrowie Górniczej, Stowarzyszenie Motoserce, Teen Challenge, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Stowarzyszenie Małolat, Towarzystwo Przyjaciół Dąbrowy Górniczej, Stowarzyszenie Sztuk Walki, Technik i Taktyki Interwencji  i Stowarzyszenie Przedsiębiorcy z Wyboru oraz przedstawiciele Wydział Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej: Magdalena Mike, Kaja Jagodzińska, Aleksandra Nadolna oraz Paweł Różycki.

 

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Łukasz Kolber, który przedstawił zebranym program posiedzenia Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych.


Z-ca Naczelnika WOP Magdalena Mike omówiła proces przygotowania Rocznego Programu Współpracy, który szczegółowo przedstawiony jest w Zarządzeniu Nr 1120.2020 Prezydenta Miasta Dabrowa Górnicza z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji oraz przygotowania projektów: Rocznego Programu współpracy Gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 oraz Programu wieloletniego. Pierwszym etapem w przygotowaniu Programu jest wysłanie przez pracowników Wydziału Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej pism do Wydziałów Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej dot. form współpracy oraz zgłaszania propozycji  zadań planowanych do zlecenia w roku 2021 organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z uwzględnieniem zadań zleconych na okres dłuższy niż na jeden rok. Pismo skierowano także  do organizacji pozarządowych prosząc o wskazanie do 24 lipca planowanych przez nie zadań do realizacji w roku 2021 z uwzględnieniem zadań realizowanych przez okres dłuższy niż jeden rok.

 

Następnie przedstawiła stan dotacji na rok 2020 r., nowe zasady korzystania z przestrzeni Centrum Aktywności Obywatelskiej od dnia 1 lipca 2020 r., nabór wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub działalności statutowej dla organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz omówiła prowadzony przez pracowników WOP monitoring lokali/pomieszczeń wynajmowanych z zasobów gminnych oraz  przez organizacje pozarządowe.