PoWtŚrCzPtSoNd
01 02030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Udostępnij:

Umarzalna pożyczka z Funduszu Pracy

Środa, 1 lipca, 2020, #Dotacje, #Aktualności, #Granty zewnętrzne

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Górniczej ogłasza nabór wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub działalności statutowej dla organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Pożyczka może być udzielona ze środków Funduszu Pracy do wysokości 5 tys. zł. Wysokość pożyczki nie może przekroczyć 10% przychodów w poprzednim roku bilansowym. Przychód organizacji pozarządowej lub podmiotu, o którym mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w poprzednim roku bilansowym nie może przekroczyć 100 000 zł. We wniosku o pożyczkę ww. organizacja lub podmiot, przedstawia w formie oświadczenia wysokość łącznych przychodów osiągniętych w poprzednim roku bilansowym. Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski. Pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu, pod warunkiem, że organizacja pozarządowa będzie prowadzić działalność przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia.

 

WAŻNE!


Przed wypełnieniem i złożeniem wniosku należy zapoznać się z „Zasadami ubiegania się o środki Funduszu Pracy na uzyskanie pożyczki dla organizacji pozarządowej"
 

Wniosek wraz z załącznikami należy składać w formie elektronicznej (złożenie wniosku w postaci elektronicznej musi zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym) poprzez formularz dostępny tutaj lub za pośrednictwem platformy ePUAP.
Dopuszcza się również możliwość złożenia wniosku w formie papierowej:
- składając dokumenty w kopercie lub koszulce do skrzynki podawczej znajdującej się przy wejściu do budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Górniczej,
- pocztą na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej, ul. Jana III Sobieskiego 12, 41-300 Dąbrowa Górnicza.

 

Instrukcja oraz wzory dokumentów dostępne tutaj.